> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

V&VN VS voor studenten!

Werkconferentie

Met ingang van het studiejaar 2016-2017 wordt door de beroepsvereniging van verpleegkundig specialisten, V&VN Verpleegkundig Specialisten op iedere Hogeschool jaarlijks een werkconferentie georganiseerd voor tweedejaarsstudenten die de opleiding Master Advanced Nursing Practice of GGZ VS volgen. Deze pagina is bedoeld voor deze studenten ter voorbereiding op deze werkconferentie.

Tijdens de werkconferentie zullen deze onderwerpen worden besproken:

  1. (Het bestuur van) V&VN VS
  2. Taakherschikking
  3. Zelfstandige bevoegdheid
  4. Verpleegkundig leiderschap
  5. VS regiebehandelaar GGz

 

Voorbereiding

Bereid je voor op de werkconferentie door de onderstaande teksten te lezen en je te informeren over de bijbehorende documenten. Heb je deze pagina en de inhoud ervan doorgenomen, dan ben je voldoende voorbereid!

We verwachten tijdens de werkconferentie een actieve inbreng. Want alleen als verpleegkundigen in opleiding tot specialist ook zelf de moeite nemen zich te verdiepen in de historie en de achtergronden van hun vak, kunnen we daadwerkelijk het verschil maken voor onze patiënten en cliënten.

 

V&VN VS

De afdeling V&VN Verpleegkundig Specialisten en haar voorgangers hebben een geschiedenis die teruggaat tot 2001, toen de verpleegkundig specialist nog niet bestond, maar al wel de opleiding Master Advanced Nursing Practice en de Nurse Practitioner. Lees onder meer dit artikel over de toespraak van toenmalig minister Els Borst bij de uitreiking van de eerste getuigschriften in 2000.

Sindsdien hebben steeds meer verpleegkundig specialisten zich verenigd om samen te werken aan de positionering van ons vak. Op de website is ook onze missie te vinden.

Het bestuur van V&VN VS bestaat uit 11 personen vanuit verschillende specialismen en werkvelden. Meer informatie over het bestuur vind je op deze website, via deze link: http://venvnvs.nl/organisatie/bestuur.

 

Taakherschikking

Weet je al wat taakherschikking inhoudt? Welke wet- en regelgeving is hierbij betrokken. Wat doen de RSV en het CSV? Kijk eens op deze pagina’s van de website:

Over de Verpleegkundig Specialist
Wet- en regelgeving

 

Heb je de filmpjes over taakherschikking al bekeken? En heb je wel eens een document taakherschikking doorgenomen? Of het werkformulier taakherschikking? Welke afspraken maak jij op je werkplek? We zijn erg benieuwd naar je ervaring… En wat wil je nog meer?

Video Taakherschikking Algemeen (2016)
Video Taakherschikking en Kosten (2016)
Video Taakherschikking en Verantwoordelijkheden (2016)
Consensusdocument Taakherschikking Revalidatiegeneeskunde (2016)
Werkformulier Taakherschikking Verpleegkundig Specialist (2015)
Wat willen wij kunnen doen?

 

Zelfstandige bevoegdheid

Verpleegkundig specialisten hebben vanaf medio 2017 een definitieve zelfstandige bevoegdheid volgens de Wet BIG. Weet jij wat dit inhoudt?

Heb je het evaluatierapport artikel 36a Wet BIG (voorBIGhouden) gelezen? En het rapport voorBIGhouden 2, een onderzoek naar de efficiëntie van het uitvoeren van defibrillaties, cardioversies en endoscopieën door onder meer de verpleegkundig specialist? Zie wat jij (ook als student) kunt bijdragen?

Met ingang van 1 juli 2018 heeft de verpleegkundig specialist een definitieve zelfstandige bevoegdheid. Lees er hier meer over (voor meer achtergrondinformatie zie ook dit artikel).

Evaluatieonderzoek Artikel 36a Wet BIG (voorBIGhouden) (2015)
Samenvatting Evaluatieonderzoek Artikel 36a Wet BIG (2015)
Kamerbrief Evaluatieonderzoek VS/PA (2015))

 

Verpleegkundig leiderschap

Wat is verpleegkundig leiderschap? Het houdt in dat leidinggevende en niet-leidinggevende verpleegkundigen op alle niveaus andere verpleegkundigen stimuleren, doceren en inspireren om excellente zorg te verlenen. Verpleegkundig leiderschap is het collega-verpleegkundigen enthousiasmeren voor zorgvernieuwing; effectieve samenwerking met collega’s en overige professionals, het stellen van prioriteiten en het verhogen van de kwaliteit van zorg.

Met dank aan het programmaboekje ‘Verpleegkundig Leiderschap’ uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Wat versta jij onder verpleegkundig leiderschap?

 

VS regiebehandelaar GGz

De verpleegkundig specialist is regiebehandelaar in de generalistische basis GGz en de gespecialiseerde GGz met ingang van 1 januari 2017 . In de basis GGz kan de verpleegkundig specialist regiebehandelaar zijn van alle producten: Basis, Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Ook in de gespecialiseerde GGz kan de verpleegkundig specialist regiebehandelaar zijn. Maar hoe is deze ontwikkeling tot stand gekomen? En welke gevolgen heeft deze ontwikkeling voor de positie van de verpleegkundig specialist in andere velden van de gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen?

Lees eens (de samenvatting van) het rapport van de commissie-Meurs, Hoofdbehandelaarschap GGz als noodgreep en kijk eens naar het model Kwaliteitsstatuut GGz.

Rapport Hoofdbehandelaarschap GGz als noodgreep (2015)
Model Kwaliteitsstatuut GGZ (2016)