> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Afdelingsvergadering

Jaarlijks organiseert V&VN VS een Afdelingsvergadering tijdens het jaarcongres. Conform het afdelingsreglement komt de Afdelingsvergadering ten minste eenmaal per jaar bijeen, of indien 1. het afdelingsbestuur dit nodig acht of 2. ten minste 20% van de leden van de afdeling dit verlangt.

Voor de Afdelingsvergadering worden de leden tenminste 30 dagen van tevoren schriftelijk of per e-mail opgeroepen.
De agenda en stukken ter voorbereiding op de vergadering worden ten minste 14 dagen van tevoren digitaal beschikbaar gesteld via de website.

Het begrotingsvoorstel dat wordt voorgelegd aan de leden door het afdelingsbestuur wordt goedgekeurd door de afdelingsvergadering. Ook wordt het voorstel voor de jaarrekening door het bestuur aan de Afdelingsvergadering voorgelegd.

Leden hebben toegang tot het archief van de voorgaande Afdelingsvergaderingen. Het archief is zichtbaar in de menubalk voor leden die zijn ingelogd.