> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Documenten Taakherschikking

Documenten Taakherschikking

Sinds enkele jaren verschijnen er geregeld documenten over taakherschikking. Vaak betreft het een samenwerking tussen V&VN (VS), de NAPA en een van de leden van de KNMG. Ook in samenwerking met de KNMP en de NVZA is een document uitgegeven. Het betreft zowel algemene documenten als werkveldspecifieke documenten.

Soms worden de documenten door de medische beroepsvereniging opgesteld. Vaak wordt V&VN VS dan wel om een reactie vóór publicatie gevraagd. Deze route heeft deels te maken met de grotere personele capaciteit van medische beroepsverenigingen.

V&VN VS vindt het belangrijk om documenten over taakherschikking die in de loop van de tijd zijn verschenen, op een overzichtelijke wijze te delen met de netwerken en de leden, vanuit de gedachte dat verpleegkundig specialisten in diverse werkvelden van elkaar kunnen leren.

Voor leden is een database beschikbaar met de documenten taakherschikking die tot nu toe zijn verschenen.