> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Documenten Taakherschikking

Sinds enkele jaren verschijnen er geregeld documenten over taakherschikking. Vaak betreft het een samenwerking tussen V&VN (VS),  NAPA en een van de leden van de KNMG. Dit worden ook wel samenwerkingsafspraken of consensusdocumenten genoemd. Het betreft zowel algemene documenten als werkveldspecifieke documenten. De documenten worden in gezamenlijkheid tussen V&VN VS (met name het betrokken netwerk van verpleegkundig specialisten) en de medische beroepsvereniging of een koepelorganisatie daarvan (bijv. de Federatie Medisch Specialisten) opgesteld. Soms zijn ook andere organisaties betrokken, zoals bijvoorbeeld bij het Kwaliteitsstatuut GGz. Ook in samenwerking met de KNMP, NVZA en de NVZA is een document uitgegeven.

V&VN VS vindt het belangrijk om documenten over taakherschikking die in de loop van de tijd zijn verschenen, op een overzichtelijke wijze te delen met de netwerken en de leden, vanuit de gedachte dat verpleegkundig specialisten in diverse werkvelden van elkaar kunnen leren. Gebruik hiervoor de Database Taakherschikking.

Ontbreekt een document, mail dan met [email protected].