> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Breedte van de verpleegkunde

De verpleegkunde is een breed vakgebied. Naast verpleegkundig specialisten bestaan er ook verpleegkundigen (artikel 3 Wet BIG) en verpleegkundigen met een functiegerichte vervolgopleiding (ook wel gespecialiseerd verpleegkundigen genoemd).

Verpleegkundigen hebben een mbo-, inservice of hbo-opleiding afgerond. Gespecialiseerd verpleegkundigen zijn verpleegkundigen die zich door middel van een, meestal door het College Ziekenhuis Opleidingen (CZO) geaccrediteerde, vervolgopleiding verder hebben gespecialiseerd in een bepaald werkveld in de verpleegkunde.

Advanced Nursing Practice gaat verder dan specialisatie in een gebied binnen alleen de verpleegkunde getuige de brede zelfstandige bevoegdheid en de masteropleiding op NLQF-niveau 7.

In internationale literatuur (Hamric en Tracy, in Tracy & O’Grady, 2019) worden de verschillen tussen verpleegkundigen met een gespecialiseerde vervolgopleiding en advanced practice nurses als volgt beschreven. Advanced practice nurses hebben:

  • nieuwe kennis en vaardigheden, met name evidence-based kennis en kennis van theoretische aard, die soms de traditionele grenzen van de geneeskunde overschrijden;
  • een significante(re) rolautonomie;
  • verantwoordelijkheid voor gezondheidsbevordering, diagnose en behandeling van patiëntproblemen, waaronder farmacologische en niet-farmacologische interventies;
  • grotere complexiteit van klinisch redeneren en klinische besluitvorming, alsmede de grotere mate van leiderschap in organisaties en de zorgomgeving;
  • specialisatie in een bepaald deelgebied en/of voor een bepaalde patiëntengroep.

Verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en gespecialiseerd verpleegkundigen zijn dus verschillend. De verpleegkundig specialist is een nieuw beroep, en gespecialiseerd verpleegkundigen behoren tot de beroepsgroep verpleegkundigen. Sommige verpleegkundig specialisten hebben een achtergrond als gespecialiseerd verpleegkundige. Verpleegkundig specialisten functioneren in de praktijk met en naast verpleegkundigen en gespecialiseerd verpleegkundigen. Samen tonen ze de breedte van het vakgebied verpleegkunde.