> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Regiebehandelaarschap GGZ

In 2017 is in de GGZ de term regiebehandelaar geïntroduceerd. Dit had te maken met de toename van multidisciplinair werken. Hierdoor bleek behandelverantwoordelijkheid niet alleen te gaan over de inhoud van de geleverde zorg, maar vooral ook over de regie en coördinatie van zorg. De term ‘hoofdbehandelaar’ wordt inmiddels niet meer gebruikt. De rol van regiebehandelaar is beter omschreven en afgebakend en in 2017 opgenomen in het Model Kwaliteitsstatuut voor de GGZ. Regie staat voor regisseur; regisseur in het zorgproces. De regiebehandelaar vervult de rol van ‘reisleider’ in de patient journey.

In 2020 ontwikkelde V&VN VS samen met de HAN University of Applied Sciences een Handreiking voor de VS GGZ in de rol van regiebehandelaar. Deze wetenschappelijke Handreiking is tot stand gekomen op basis van het onderzoek van Enzio Boeijen, Jan Sitvast, Miranda Laurant en Anneke van Vught. De Handreiking is op deze pagina te downloaden. Deze pagina linkt ook aan zes cases waarin praktijkvoorbeelden waarin verpleegkundig specialisten GGZ als regiebehandelaar optreden, zijn uitgewerkt. De succesfactoren voor het welslagen van de VS GGZ als regiebehandelaar worden hierin benadrukt. De Handreiking is het beste te gebruiken als ook gebruikgemaakt wordt van de informatie in de cases. De Handreiking werd gepresenteerd op een webinar op 2 juni 2020. Deze webinar is via de link hieronder terug te kijken.

Download hier de Handreiking VS GGZ in de rol van regiebehandelaar!

Kijk de webinar over de rol van de VS GGZ als regiebehandelaar terug