> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Commissies

Het bestuur van de V&VN VS heeft commissies gevormd die zich bezighouden met specifieke onderwerpen. Deze commissies kunnen tijdelijk of permanent zijn, afhankelijk van de actualiteit en prioriteit van het onderwerp. Deze commissies kunnen naast de bestuursleden aangevuld worden met leden die zich extra in willen zetten voor de afdeling VS. Houd u daarvoor oproepen op de website en in het tijdschrift in de gaten. Gerichte vragen over genoemde onderwerpen kunt u direct stellen aan betreffende commissieleden.

Daarnaast zijn er portefeuillehouders. Eén of enkele bestuursleden die in het bijzonder de contacten onderhouden met betrokkenen ten aanzien van een bepaald onderwerp.

 

Op dit moment kent het bestuur de volgende commissies:

 

Congrescommissie:

Bart Huybrechts (voorzitter): bart.huybrechts@venvnvs.nl

Sophie Osseweijer-Bronsgeest

Wim Breeman

José den Ouden

Wim Houtjes

 


 

Commissie Netwerken & Richtlijnen:

  • Bevorderen van positie verpleegkundig specialist in richtlijnen
  • Toetsen van documenten taakherschikking aan criteria beroepsvereniging
  • Stimuleren van netwerkvorming verpleegkundig specialisten
  • Onderhouden van contacten van V&VN VS met netwerken verpleegkundig specialisten
  • Organiseren netwerkdagen voor netwerken

Netwerkontwikkeling, Pascalle Billekens: netwerken@venvnvs.nl
Richtlijnontwikkeling, Anoek Forkink: richtlijnen@venvnvs.nl

Jeanet van Essen: jeanet.vanessen@venvnvs.nl
Jaap Kappert: beleidsmedewerker@venvnvs.nl


 

Portefeuilles:

 

Tweede lijn

Vacant

 

Chronische Zorg

Jaap Kappert: beleidsmedewerker@venvnvs.nl

 

Eerste lijn

Nathalie van Elck: nathalie.vanelck@venvnvs.nl

 

Geneesmiddelen

Irma de Hoop: voorzitter@venvnvs.nl

 

GGZ

Ronald Touw: ronald.touw@venvnvs.nl
Jeanet van Essen: jeanet.vanessen@venvnvs.nl
Patricia Mann-Poll: secretaris@venvnvs.nl
Irma de Hoop: voorzitter@venvnvs.nl