> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Commissies

Het bestuur van de V&VN VS heeft commissies gevormd die zich bezighouden met specifieke onderwerpen. Deze commissies kunnen tijdelijk of permanent zijn, afhankelijk van de actualiteit en prioriteit van het onderwerp. Deze commissies kunnen naast de bestuursleden aangevuld worden met leden die zich extra in willen zetten voor de afdeling VS. Houd u daarvoor oproepen op de website en in het tijdschrift in de gaten. Gerichte vragen over genoemde onderwerpen kunt u direct stellen aan betreffende commissieleden.

Op dit moment kent het bestuur de volgende commissies:

Congrescommissie:

Bart Huybrechts (voorzitter), t/m congres 2024: [email protected]

Voor de overige commissie leden kijk op de website van het congres!

Contact omtrent het jaarcongres: [email protected]


Commissie Netwerken & Richtlijnen:

  • Bevorderen van positie verpleegkundig specialist in richtlijnen
  • Toetsen van documenten taakherschikking aan criteria beroepsvereniging
  • Stimuleren van netwerkvorming verpleegkundig specialisten
  • Onderhouden van contacten van V&VN VS met netwerken verpleegkundig specialisten
  • Organiseren netwerkdagen voor netwerken

Netwerkontwikkeling: [email protected]
Richtlijnontwikkeling: [email protected]

Voor vragen kunt U ook [email protected] mailen