> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

V&VN VS

Afdeling V&VN VS

De beroepsvereniging voor Verpleegkundig Specialisten V&VN VS, toen nog Nederlandse Vereniging voor Nurse Practitioners (NVNP) is opgericht op 3 juli 2001. Op 27 juli 2006 is de NVNP gefuseerd met de Algemene Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden (AVVV) en 14 andere beroepsverenigingen tot Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. V&VN VS is een afdeling van de beroepsvereniging van verpleegkundigen in Nederland, V&VN.

V&VN VS streeft naar het promoten en versterken van de positie van de verpleegkundig specialisten in Nederland. Door het leveren van een actieve bijdrage aan ontwikkeling van de functie verpleegkundig specialist, wordt de kwaliteit van de beroepsuitoefening én van de volksgezondheid bevorderd.

Dit heeft de beroepsvereniging in het verleden gedaan door zich in te spannen voor titelbescherming, voorschrijfbevoegdheid en het borgen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door middel van het scheppen van een eenduidig beroepsprofiel, het creëren van een beroepsregister, en het bijdragen aan het omschrijven van toetredingscriteria en het opstellen van accreditatienormen. Veel van deze doelen zijn bereikt, en verdienen bescherming, uitbreiding en constante actualisering.

V&VN VS werkt samen met diverse organisaties in het werkveld, onder meer V&VN, de Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) en diverse organisaties van medisch specialisten om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Ook worden goede contacten onderhouden met de overheid en de politiek.

V&VN VS streeft naar een zo groot mogelijke participatie van verpleegkundig specialisten in Nederland en internationaal. Alle verpleegkundig specialisten (in opleiding) zijn welkom zich aan te sluiten bij onze vereniging. Daarnaast kunnen donateurs lid worden.