> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Bestuur

Bestuur V&VN Verpleegkundig Specialisten

Op dit moment bestaat het afdelingsbestuur uit elf leden. Voorzitter is Inge Rinzema MSc. Daarnaast heeft de afdeling een beleidsmedewerker ( in sollicitaiteprecedure), die het bestuur ondersteunt en vertegenwoordigt ten behoeve van het bereiken van de doelstellingen.

Het bestuur komt elke maand samen. In de bestuursvergaderingen worden lopende zaken besproken en standpunten ingenomen namens de beroepsgroep, in afstemming met de beroepsgroep.

Het afdelingsbestuur benoemt uit haar midden een dagelijks bestuur dat bestaat uit drie leden, waaronder in ieder geval de voorzitter, aangevuld met twee bestuursleden waarvan ten minste de vicevoorzitter of secretaris of penningmeester.

Daarnaast is de beleidsmedewerker aanwezig bij zowel de vergaderingen van het afdelingsbestuur als bij de vergaderingen van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur vergadert ongeveer eenmaal per vier weken.

Bestuursleden zijn daarnaast deelnemer aan een van de operatielijnen in het strategisch plan en soms aan een van de bestuurscommissies, die een schakel vormen tussen specifieke onderwerpen en het bestuur.

Bovendien vertegenwoordigen bestuursleden het bestuur in verschillende landelijke commissies, spreken zij op congressen en andere bijeenkomsten, participeren zij bij het organiseren van congressen, ontwikkelen zij beleidsstukken voor organisaties en overheden, en geven zij antwoord op vragen van leden en bieden daar waar mogelijk de helpende hand op verzoek van de leden. Tevens bezoeken zij elk jaar de hogescholen waar zij voorlichting geven over de verpleegkundig specialist en toelichting geven op het belang van het lidmaatschap van onze beroepsvereniging.