> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Missie

V&VN VS richt zich op de beroepsontwikkeling en positionering van alle verpleegkundig specialisten ingeschreven in artikel 14 van de Wet BIG.

Daarnaast treedt zij op als spreekbuis en aanspreekpunt voor en namens verpleegkundig specialisten.
De afdeling heeft ten doel het bevorderen van de beroepsontwikkeling en de positionering van de verpleegkundig specialist, alsmede het behartigen van de belangen van alle verpleegkundig specialisten en al hetgeen daarmee in de ruimste zin genomen verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

De afdeling tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het ontwikkelen en uitdragen van de beroepsinhoud van verpleegkundig specialisten;
 • het stimuleren van beroepsinhoudelijke bezinning;
 • het opstellen, bevorderen en realiseren van kwaliteitseisen;
 • het fungeren als spreekbuis voor de beroepsgroep;
 • het onderhouden van contacten tussen de verpleegkundig specialisten bijvoorbeeld in de vorm van vergaderingen, visitaties en bijeenkomsten;
 • het (mede) organiseren van symposia en congressen.

 

In het meerjarig strategisch beleidsplan 2013-2018 zijn deze doelen verder geconcretiseerd. De volgende punten staan hierbij voorop:

 1. positioneren, waaronder het bewaken, begeleiden en uitvoeren van nieuw wettelijk beleid ten aanzien van de VS;
 2. kwaliteitsborging waaronder registratie/accreditatie en bijscholing;
 3. samenwerking met het bestuur van V&VN, het bureau van V&VN en samenwerking met andere afdelingen en platforms;
 4. het bewerkstellingen van voordelen voor leden van V&VN VS.
 5. het initiëren van wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door verpleegkundig specialisten.

 

V&VN VS vindt een hoge organisatiegraad van verpleegkundig specialisten van groot belang om haar missie en doelen waar te maken. V&VN VS richt zich in haar ledenwervingsactiviteiten nadrukkelijk op de werkvelden van de verpleegkundig specialisten, de opleidingsinstellingen, het samenwerken met andere afdelingen en platforms van de V&VN die ook verpleegkundig specialisten vertegenwoordigen.