> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Netwerken

Onder een netwerk verstaat V&VN VS een groep verpleegkundig specialisten van verschillende organisaties en geografische gebieden, die zich die op basis van hun opleidingsachtergrond of werksituatie met elkaar verbinden om hun inhoudelijke kennis te vergroten en hun positie als professional te verstevigen. Binnen een netwerk wordt deskundigheid en ervaring uitgewisseld en naar buiten gebracht.

Het bestuur van V&VN VS wil de netwerkvorming onder verpleegkundig specialisten bevorderen. Een betere bekendheid van netwerken onderling kan leiden tot een grotere bewustwording van de kracht ervan. Goede organisatie van netwerken biedt anderen partijen een goede ingang tot de kennis en kunde van de verpleegkundig specialist, bijvoorbeeld bij vragen om advies of het meewerken aan richtlijnen en zorgpaden.

Om een goede organisatie te stimuleren wil het bestuur graag een platform bieden voor de aanwezige en toekomstige netwerken. Hiervoor is de Commissie Netwerken en Richtlijnen opgericht. De reikwijdte van de werkzaamheden van de Commissie kunt u lezen in de Notitie Netwerken (2017).

Voorzitter van deze commissie is Pascalle Billekens. Voor informatie over netwerken en richtlijnen kunt u contact opnemen via: [email protected] en/of [email protected].

Indien er wijzigingen zijn in de contactgegevens van de netwerken, dan kunt u deze ook doorgeven via: [email protected].