> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Nieuwe VS AGZ: regiebehandelaar!?

23 april 2019

In samenwerking met V&VN Verpleegkundig Specialisten voerden onderzoekers van Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen een eerste explorerend onderzoek uit naar de haalbaarheid, de randvoorwaarden voor het invullen van de rol van regiebehandelaar door de verpleegkundig specialist in de algemene gezondheidszorg. Dit onderzoek resulteert in het rapport “Verpleegkundig specialist als regiebehandelaar ook buiten de GGZ” (Van Vught, Kennis, Van de Werf, Boeijen & Laurant, 2019).

Het onderzoeksrapport, dat tot stand kwam op basis van kwalitatief onderzoek met individuele interviews en een focusgroep interview, is bedoeld voor verpleegkundig specialisten, opleiders MANP en de beroepsvereniging V&VN VS om inspiratie uit te halen voor de implementatie van de rol van regiebehandelaar door de VS AGZ.

De onderzoekers concluderen, dat de VS AGZ in de rol van regiebehandelaar de kwaliteit van het zorgproces kan verhogen door de verantwoordelijkheid te dragen over het integrale zorgproces. Verpleegkundig specialisten AGZ hebben de competenties in huis om de rol van regiebehandelaar in te kunnen vullen. Aanbevelingen voor welke patiënten de VS AGZ de meest aangewezen regiebehandelaar zou kunnen zijn, zijn nodig om de VS AGZ in te zetten binnen haar expertise. Hiervoor is ook een discussie met andere beroepsgroepen nodig.

Naar verwachting werkt een behoorlijk aantal VS AGZ in de rol van regiebehandelaar, maar de term ‘regiebehandelaar’ wordt zelden gebruikt en is niet geïnstitutionaliseerd buiten de GGZ. Gezien de positionering van de VS in een veranderend zorglandschap waarbij interdisciplinair samenwerken uitgangspunt is, is het wenselijk dat de VS AGZ de term ‘regiebehandelaar’ gebruiken wanneer zij werken in deze rol. De rol van regiebehandelaar kan helpen bij het creëren van meer eenduidigheid in het profiel en de functie van de VS AGZ. Dit draagt bij aan de (h)erkenning van het beroep en daarmee de profilering.

De onderzoekers doen enkele aanbevelingen voor verpleegkundig specialisten, de beroepsvereniging en voor opleidingsinstellingen. Belangrijke aanbevelingen zijn:

  • Gebruik de term regiebehandelaar als je werkt in deze rol en leg deze vast in functieprofielen en samenwerkingsafspraken (individuele VS)
  • Bespreek de rol van regiebehandelaar met collega’s op netwerkbijeenkomsten (individuele VS)
  • Laat de rol van regiebehandelaar terugkomen in kwaliteitsstandaarden (individuele VS)
  • Maak een handreiking voor de rol van VS AGZ als regiebehandelaar (beroepsvereniging)
  • Leg de term regiebehandelaar vast in officiële documenten in gesprek met zorgverzekeraars, NZa en ministerie van VWS (beroepsvereniging)
  • Besteed in de opleiding voldoende aandacht aan de competenties die horen bij de rol van regiebehandelaar (opleidingsinstellingen)

V&VN Verpleegkundig Specialisten is blij met de uitkomsten van dit eerste verkennende onderzoek, en is graag bereid om het gesprek aan te gaan met leden en andere partijen over de rol van de verpleegkundig specialist als regiebehandelaar in de AGZ.