> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Wet- en regelgeving

Titel verpleegkundig specialist

Niet iedereen mag zich verpleegkundig specialist noemen. De titel verpleegkundig specialist is wettelijk beschermd. De titel is voorbehouden aan diegenen die de Master Advanced Nursing Practice hebben voltooid en die tevens zijn geregistreerd in het Verpleegkundig Specialisten Register (en hierdoor als specialist zijn aangemerkt in het BIG-register). Misbruik van deze beschermde beroepstitel is strafbaar.

Zelfstandige bevoegdheid

De Regeling zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten die vanaf 1 september 2018 geldt (voor die datum gold vanaf 1 januari 2011 een tijdelijke zelfstandige bevoegdheid), geeft de verpleegkundig specialist een zelfstandige bevoegdheid voor het indiceren, uitvoeren en delegeren van voorbehouden handelingen. Hierdoor kan de verpleegkundig specialist een zelfstandige behandelrelatie aangaan met een patiënt.

Relevante documenten:

Verpleegkundig Specialisten Register

Voor de regulering en uitvoering van de regels betreffende de verpleegkundig specialismen bestaan krachtens artikel 14 en 15 van de Wet BIG een Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) en een College Specialismen Verpleegkunde (CSV). De RSV en het CSV functioneren onafhankelijk van V&VN of V&VN VS. Samen treden zij naar buiten als het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR).

Het CSV is verantwoordelijk voor het aanwijzen van de specialismen, het instellen van registers en het opstellen van de algemene regelgeving die vooral is terug te vinden in het Algemeen Besluit. De RSV heeft als taak om de registers te exploiteren en de regelgeving van het CSV te vertalen naar een praktische uitvoering. Zo is de RSV onder meer betrokken bij de accreditatie van scholing voor verpleegkundig specialisten en voor de registratie en herregistratie.

Hieronder een aantal relevante documenten over de RSV en het CSV:

Meer informatie over inschrijven in het register als verpleegkundig specialist of als verpleegkundige in opleiding tot specialist en/of herregistratie, alsmede meer informatie over de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de RSV en het CSV vindt u op de website vsregister.venvn.nl. Op de website vindt u ook contactgegevens.