> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Registratie en herregistratie

Na afronding van de masterstudie wordt de Master Advanced Nursing Practice geregistreerd in het Verpleegkundig Specialisten Register (en het BIG-register), op grond van het specialisme waarin de opleiding is voltooid. Na registratie mag hij/zij zich verpleegkundig specialist noemen. Een registratie is geldig voor vijf jaar.

Met ingang van 2021 is het aantal specialismen teruggebracht naar twee:

  • algemene gezondheidszorg
  • geestelijke gezondheidszorg

Het Verpleegkundig Specialisten Register is het onafhankelijk orgaan wat de regelgeving en informatie beheert.

In het BIG-register (www.bigregister.nl) kunt u nagaan of iemand geregistreerd is als verpleegkundig specialist.

Door middel van scholing en werkervaring moet de verpleegkundig specialist aantonen dat hij/zij blijft beschikken over voldoende actuele kennis. Indien aan de wettelijke eisen wordt voldaan, kan de Verpleegkundig Specialist zich na vijf jaar herregistreren.

Meer informatie over registratie en herregistratie als verpleegkundig specialist kunt u vinden op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register (vsregister.venvn.nl).