> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws

Filter op jaar
Filter op categorie

Perspectieven op besluitvorming rondom probleemgedrag bij mensen met dementie

08 oktober 2018
De afdeling Ouderengeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) doet onderzoek naar de besluitvorming rondom probleemgedrag bij mensen met dementie, die niet meer zelf een beslissing kunnen nemen over hun behandeling. De onderzoekers doen een oproep aan geïnteresseerde verpleegkundig specialisten om zich bij hen te melden om aan het onderzoek mee te doen.
> lees verder

Stimuleringssubsidie opleiden VS / PA huisartsenzorg van start!

02 oktober 2018
Huisartsen en –organisaties die vanaf september 2019 een VS of PA willen opleiden kunnen tot 10 december 2018 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten. Het aanvraagformulier en de criteria waaraan uw aanvraag moet voldoen vindt u op de website van Stichting KOH. U kunt het formulier plus bijlagen vóór 10 december 2018 sturen naar beoordelingscommissie@stichtingkoh.nl.
> lees verder

Nieuwe patiëntenwebsite over VS en PA

25 september 2018
Op maandag 27 augustus 2018 opende minister Hugo de Jonge op de ICN NP/APN Conference de nieuwe patiëntenwebsite over de verpleegkundig specialist en de physician assistant. Deze website is een initiatief van het Platform Zorgmasters en tot stand gekomen met steun van het Ministerie van VWS. De partners van het Platform werken samen aan goede en toegankelijke zorg.
> lees verder

Stimuleringssubsidie KOH eerder open!

24 september 2018
Vanwege de grote belangstelling gaat de stimuleringssubsidie voor het opleiden van een verpleegkundig specialist of PA in een huisartsenpraktijk dit keer eerder open. Huisartsen(organisaties) die vanaf september 2019 een VS of PA willen opleiden kunnen vanaf 1 oktober een aanvraag indienen. Dan staat de aanvraagprocedure op de website van Stichting KOH.
> lees verder

Meer bevoegdheden voor verpleegkundig specialisten en physician assistants

21 september 2018
De nieuwe beleidsregels van de NZa bieden meer bevoegdheden voor VS en PA. VS en PA mogen sinds een aantal jaren al een deel van de taken van een medisch specialist uitvoeren en in rekening te brengen. Per 2019 voegt de NZa daar het intercollegiaal consult en de medebehandeling aan toe. Uit de zorgpraktijk bleek dat de medisch specialist hier vooral nog vanwege registratiedoeleinden bij wordt betrokken.
> lees verder