> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws

Filter op jaar
Filter op categorie

Vragenlijst KOH voor VS GGZ in huisartsenpraktijk

11 december 2018
Stichting KOH wil meer zicht krijgen op de taken, rol en positie van de (afgestudeerde) VS GGZ in de huisartsenzorg. Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld. Werkt u als VS GGZ in een huisartsenpraktijk, zorggroep, gezondheidscentrum en/of op een huisartsenpost? Vul dan de vragenlijst in. Het invullen van de vragenlijst kost slechts 10 minuten.
> lees verder

Laatste oproep vragenlijst Capaciteitsorgaan

10 december 2018
Naar aanleiding van de vorige reminder voor het invullen van de vragenlijst voor het alumnionderzoek van het Capaciteitsorgaan hebben ruim 250 verpleegkundig specialisten meegedaan! Er zijn nu ruim 1.200 verpleegkundig specialisten die hebben deelgenomen. We hopen dat de respons echter nog hoger wordt. Meedoen kan tot 14 december! Lees hieronder de context van het onderzoek, dat erg belangrijk is voor de toekomstige aantallen verpleegkundig specialisten.
> lees verder

Verplegen in 2030? Denk mee over visie!

05 december 2018
Hoe ziet jouw werk er over 10 jaar uit? Is jouw collega een robot? Weet jij alles over hoe je een leven lang gezond blijft? Vervaagt het verschil tussen verpleegkundig specialisten en artsen nog meer? Moeten we door stijgende zorgkosten en een vergrijzend Nederland steeds meer zorgtaken overlaten aan vrijwilligers, mantelzorgers en de vrije markt? Hebben alle zorginstellingen een verzorgende, verpleegkundige of verpleegkundig specialist in hun raad van bestuur of directie? Wat is ons aanbod aan Nederland?
> lees verder

Reminder: draag bij aan raming verpleegkundig specialisten

02 december 2018
Op dit moment hebben 937 verpleegkundig specialisten de vragenlijst voor het alumnionderzoek van het Capaciteitsorgaan volledig ingevoerd. Met een correctie voor het aantal VS dat niet meer in het VSR is opgenomen, wordt de respons geschat op ongeveer 25%. Er wordt gestreefd naar een respons van ten minste 30%. Hierbij een oproep aan VS'en om de enquête in te vullen! Meedoen kan tot 14 december.
> lees verder

Huisartsen(praktijken): vraag stimuleringssubsidie VS aan!

02 december 2018
Huisartsen en –organisaties die vanaf september 2019 een VS of PA willen opleiden kunnen tot 10 december 2018 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten. Het aanvraagformulier en de criteria waaraan uw aanvraag moet voldoen vindt u op de website van Stichting KOH. U kunt het formulier plus bijlagen vóór 10 december 2018 sturen naar beoordelingscommissie@stichtingkoh.nl.
> lees verder