> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Organisatie

Het afdelingsbestuur van V&VN VS (het bestuur) bestaat uit door de Afdelingsvergadering gekozen leden die zich inzetten voor de beroepsgroep. Het bestuur bestaat uit minimaal zeven en maximaal elf leden, gekozen door en uit de leden van de afdeling. Er wordt qua herkomst gestreefd naar een vertegenwoordiging van de geregistreerde specialismen. Het afdelingsbestuur benoemt uit haar midden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester.