> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Case 3

VS GGZ IN BASIS GGZ – INTENSIEVE ZORG

De VS ggz in deze casus werkt in een organisatie die curatieve specialistische ggz biedt. De VS ggz werkt in een Intensive Home Tre-atment team. Dit team biedt intensivering van zorg ten opzichte van de poli of andere setting en daarnaast opname-vervangende of opname-verkortende crisisbehandeling bij cliënten thuis. De VS ggz heeft een caseload van ongeveer 13 cliënten als regiebehandelaar (1 fte cliëntenzorg). De expertise van de VS ggz ligt bij bipolaire stoornissen.

Download hier case 3 bij de Handreiking VS GGZ regiebehandelaar!