> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Taakherschikking

In Nederland heeft in de afgelopen jaren taakherschikking steeds verder vorm gekregen. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2002) heeft taakherschikking als volgt gedefinieerd: “het structureel herverdelen van taken tussen verschillende beroepen”. Deze taakherschikking heeft uiteindelijk geleid tot de zelfstandige bevoegdheid van de VS voor het indiceren, uitvoeren en delegeren van voorbehouden handelingen, waarvan zij gebruik maakt om als zelfstandig behandelaar te functioneren.

Een verpleegkundig specialist is bevoegd om een aantal voorbehouden handelingen (Wet BIG 36) zelfstandig te indiceren, uit te voeren en/of te delegeren. Het betreft voorbehouden handelingen die aan de VS zijn toegekend, binnen het deskundigheidsgebied waarin de VS is opgeleid vallen, van een beperkte complexiteit zijn, routinematig worden verricht en waarvan de risico’s te overzien zijn. De VS moet bekwaam zijn om deze handelingen te verrichten.

Op instellings- en afdelingsniveau is het voor de kwaliteit van zorg van belang dat er duidelijke samenwerkingsafspraken zijn tussen de beroepsbeoefenaren in de zorg. Volgens de Regeling zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten vindt afstemming plaats tussen verpleegkundig specialisten en andere disciplines, zoals medisch specialisten.

Voor het maken van gezamenlijke afspraken tussen medisch specialisten en verpleegkundig specialisten over beider inzet hebben de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en V&VN Verpleegkundig Specialisten (V&VN VS) in 2015 het werkformulier taakherschikking ontwikkeld. In 2019 is dit werkformulier herzien. Dit werkformulier kan gebruikt worden om op lokaal/individueel niveau samenwerkingsafspraken te maken over de taakherschikking tussen de VS en de medisch specialist. Het document is geenszins verplicht van aard.

Download het werkformulier taakherschikking.

Meer informatie over taakherschikking naar verpleegkundig specialisten is te vinden in de informatiematerialen die hierover zijn ontwikkeld over de verpleegkundig specialist, alsook in het beroepsprofiel van de verpleegkundig specialist.

Meer informatie over taakherschikking is ook te vinden op de themapagina over taakherschikking van de FMS.