> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Bijna 2.500 leden!

24 november 2017

Nog 15 nieuwe leden in 2017 en V&VN Verpleegkundig Specialisten sluit het jaar af met 2.500 leden. Een nieuwe mijlpaal in het nog korte bestaan van onze beroepsvereniging. 2.500 leden betekent 2.500 verpleegkundig specialisten die de ontwikkeling van de positie van ons beroep zeer van belang achten.

Hierbij de oproep: word vandaag nog lid van V&VN VS en help mee met de versterking van de verpleegkundig specialist. Met uw lidmaatschapsgeld wordt gewerkt aan samenwerkingsafspraken met medisch specialisten, onder meer door beleidsondersteuning, aan communicatie over ons nog jonge beroep (binnenkort verschijnen een nieuwe patiëntenfolder, en een geactualiseerde factsheet) en worden barrières bij taakherschikking en het functioneren van verpleegkundig specialisten geïnventariseerd en geadresseerd. Het bestuur draagt de visie op ons beroep landelijk aan overlegtafels uit. In de afgelopen jaren maakte V&VN Verpleegkundig Specialisten zich bijvoorbeeld met succes hard voor de zelfstandige bevoegdheid voor verpleegkundig specialisten en het regiebehandelaarschap in de GGZ. Natuurlijk wordt hierbij met diverse partijen samengewerkt.

Als lid krijgt u viermaal per jaar het wetenschappelijke vakblad Dé Verpleegkundig Specialist (met mogelijkheid tot behalen accreditatiepunten via e-learning), krijgt u toegang op het jaarcongres (in 2018 gecombineerd met ICN NP/APN in De Doelen in Rotterdam) en bent u in de gelegenheid om deel te nemen aan één van de 32 netwerken.

Meld u aan bij V&VN Verpleegkundig Specialisten. Het 2.500ste lid wordt bijzonder in het zonnetje gezet en krijgt bezoek van het bestuur!