> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Strategisch beleidsplan 2017-2022

15 november 2017

In februari werd door het bestuur van V&VN Verpleegkundig Specialisten hard gewerkt aan een nieuw meerjaren strategisch beleidsplan voor de afdeling, als opvolger van het meerjarig strategisch beleidsplan 2013-2018. In de afgelopen maanden is gewerkt aan een document waarin onze doelstellingen in de periode 2017-2022 worden uiteengezet. Dit document is vanaf heden ook beschikbaar voor leden via het besloten gedeelte van onze website.

V&VN VS wil vanuit het navolgende narratief graag het gesprek aangaan over de positionering van de verpleegkundig specialist:

In Nederland neemt de zorgvraag toe. De zorgvraag verandert ook. Er zijn meer mensen die lijden aan één of meer chronische aandoeningen, mensen wonen langer thuis en komen vaker met acute problemen naar de spoedeisende hulp. De zorgzwaarte, maar ook de kosten voor de zorg toe. Er zijn te weinig huisartsen en medisch specialisten om aan de zorgvraag te kunnen voldoen als we alles bij het oude laten. Dit betekent dat de organisatie, de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg verbeterd moet worden om goede zorg te kunnen blijven leveren en betaalbaar te houden.

In het afgelopen decennium heeft er binnen de zorg een taakherschikking plaats gevonden. De zorgsector heeft behoefte aan professionals die geprotocolleerde medische taken kunnen uitvoeren en deze kunnen combineren met verpleegkundige zorg. De aangewezen beroepsgroep om deze functie te vervullen is de verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist is binnen de zorg een nieuwe professional. Er werken inmiddels ruim 3.000 verpleegkundig specialisten op heel veel plekken in de zorg.

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige, die een geaccrediteerde masteropleiding heeft afgerond. De kennis en expertise  van een verpleegkundig specialist richt zich in het bijzonder op specifieke patiëntgroepen. De verpleegkundig specialist combineert geprotocolleerde medische zorg met aandacht voor preventie, leefstijlmanagement en ondersteuning en coaching van patiënten bij hun zelfmanagement. De behandeling door een verpleegkundig specialist kan de patiënt ondersteunen in het behouden van zelfstandigheid, het verbeteren van het functioneren en het voeren van regie over de eigen behandeling. De behandeling van de verpleegkundig specialist is, in samenspraak met de patiënt, gericht op de kwaliteit van leven.

Verpleegkundig specialisten werken zelfstandig naast een huisarts of medisch specialist en mogen op grond van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg voorbehouden handelingen uitvoeren, bijvoorbeeld het voorschrijven van UR-geneesmiddelen. De combinatie van zowel medische als verpleegkundige zorg (care & cure) maakt de verpleegkundig specialist tot een waardevolle en efficiënte zorgverlener.

Meer informatie is te vinden op het besloten gedeelte van onze website. U vindt het Strategisch Beleidsplan V&VN VS 2017-2022 via deze link.