> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Winnaar Tweetverkiezing

15 juni 2016

In januari jongstleden werd op de website een oproep gedaan om een tweet in te zenden die op een duidelijke manier zou verwoorden wat de functie verpleegkundig specialist inhoudt. Het bestuur is blij om een winnaar te kunnen aanwijzen, na rijp beraad uiteraard!

Er waren enkele criteria waaraan de uiteindelijke winnaar moest voldoen. Natuurlijk 140 tekens (of minder), maar met name: werkvelden overstijgen én bruikbaar in het contact met patiënten.

Tweets konden worden ingezonden via twitter (uiteraard; @venvnvs), maar ook per mail aan [email protected]. De winnaar van de tweetverkiezing wordt beloond met een vermelding van de tweet op deze website, twitter en facebook. Ook krijgt de winnaar een VVV-bon van €50. Tevens worden ook enkele andere mooie tweets op de website vermeld.

En de winnaar is…

Het dagelijks bestuur van V&VN VS heeft de volgende tweet (125 tekens) tot winnaar uitgeroepen:

#vswerk “Nadruk op welzijn. Verbindt medisch met vpk (be)handelen waardoor beoogd effect wordt versterkt. Aandacht voor pt + systeem.”

Deze tweet komt van Yvonne Haar. Deze tweet benadert het dichtste de opdracht om weer te geven wat het beroep van verpleegkundig specialist inhoudt in (minder dan) 140 tekens, omdat zij spreekt van het versterken van het effect van medische en verpleegkundige zorg. Daarnaast geeft zij uiting aan de holistische benadering door de verpleegkundig specialist, waarbij ook nadrukkelijk de naaste omgeving betrokken wordt.

Van harte gefeliciteerd Yvonne! De VVV-bon komt zo spoedig mogelijk jouw kant op!

 

Eervolle vermeldingen

– Corstiane Christiaansen-Smit “Zelfstandig functioneren in medisch specialistische deelgebieden, met extra aandacht voor psychosociale aspecten binnen het zorgproces.” =130

– Roel Salden #vswerk “Werken aan herstel en ontwikkeling van de kwetsbare patiënt in de #jggz in complexe casuïstiek maakt mijn werk iedere dag uitdagend” (134 tekens)

– Miranda de Wijer #vswerk “(be)handelt met aandacht en vanuit de presentie. Richt zich op het dagelijks functioneren. Verbinden en ontmoeten als uitgangspunt.” (137 tekens)

 

Aan alle deelnemers: hartelijk dank voor uw deelname!