> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Wet- en regelgeving

Verpleegkundig Specialist

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die, op basis van een door de NVAO-geaccrediteerde masteropleiding (NLQF 7) en ervaring als verpleegkundige, wordt ingezet voor een omschreven groep patiënten waarmee zij individuele behandelrelaties aangaat.

De titel ‘Verpleegkundig Specialist’ is wettelijk beschermd en uitsluitend voorbehouden aan diegenen die aan de hierboven omschreven definitie voldoen. De verpleegkundig specialist staat ingeschreven in het specialistenregister (artikel 14) van de Wet BIG. De Regeling zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten die vanaf 1 september 2018 geldt, geeft de verpleegkundig specialist een zelfstandige bevoegdheid voor het indiceren, uitvoeren en delegeren van voorbehouden handelingen. Hiervoor geldt vanaf 2012 het Tijdeling besluit zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten. Hierdoor kan de verpleegkundig specialist een zelfstandige behandelrelatie aangaan met een patiënt.

Relevante documenten:

 

Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde en College Specialismen Verpleegkunde

Voor de regulering en uitvoering van de regels betreffende de verpleegkundig specialismen bestaan krachtens artikel 14 en 15 van de Wet BIG een Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) en een College Specialismen Verpleegkunde (CSV). De RSV en het CSV functioneren onafhankelijk van V&VN of V&VN VS.

Het CSV is verantwoordelijk voor het aanwijzen van de specialismen, het instellen van registers en het opstellen van de algemene regelgeving die vooral is terug te vinden in het Algemeen Besluit. De RSV heeft als taak om de registers te exploiteren en de regelgeving van het CSV te vertalen naar een praktische uitvoering. Zo is de RSV onder meer betrokken bij de accreditatie van scholing voor verpleegkundig specialisten en voor de registratie en herregistratie.

Hieronder een aantal relevante documenten over de RSV en het CSV:

Meer informatie over inschrijven in het register als verpleegkundig specialist of als verpleegkundige in opleiding tot specialist en/of herregistratie, alsmede meer informatie over de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de RSV en het CSV vindt u op de website vsregister.venvn.nl. Op de website vindt u ook contactgegevens.