> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

> Alle berichten bekijken

Scholing bijnierschorsinsufficiëntie

25 mei 2018

BijnierNET heeft scholing over bijnierschorsinsufficiëntie ontwikkeld voor verpleegkundigen. BijnierNET is een platform voor zorgaanbieders, patiënten, mantelzorgers en geïnteresseerden rondom de Bijnieraandoeningen: Bijnierschorsinsufficiëntie (Addison), Syndroom van Cushing, AGS, Primair Hyperaldosteronisme (Ziekte van Conn), Feochromocytoom en Bijnierschorscarcinoom.

Vorig jaar zijn er op verschillende locaties nascholingen georganiseerd (geaccrediteerd). Dit jaar staat de eerstvolgende op 25 mei in Amsterdam gepland. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Doel
Het doel van deze scholing is om verpleegkundigen de noodzakelijke theoretische en praktische kennis te bieden die nodig is om bijnierpatiënten optimaal te kunnen begeleiden bij een juiste toepassing van de stressinstructies.
Hiermee wordt indirect het co-management van patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie bij stresssituaties bevorderd (train the trainer).

Doelgroep
Verpleegkundig specialisten en verpleegkundig consulenten endocrinologie. Ook andere verpleegkundigen (b.v. diabetesverpleegkundigen, verpleegkundigen in de vasculaire geneeskunde, osteoporoseverpleegkundigen ofafdelingsverpleegkundigen) en physician assistants die in hun ziekenhuisverantwoordelijk zijn voor de zorg van patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie zijn van harte welkom. Vereist is een diploma tot verpleegkundige met geldigeBIG-registratie.

Voorbereiding

De deelnemers bereiden zich voor met een 4-tal e-learnings (over de bijnier, bijnierschorsinsufficiëntie en bijniercrisis). De e-learning modules worden gratis beschikbaar gesteld aan hen die zich hebben ingeschreven. Voor meer informatie over bijnieraandoeningen zie www.bijniernet.nl/bijnieraandoeningen.

Aantal deelnemers

Minimaal 8, maximaal 15 per dag.

Programma

9.30 u             > Introductie en kennismaking

9.45 u             > Samenvatting / vragen e-learnings

11.00 u            > Pauze

11.20 u            > Stressinstructies & ervaringsdeskundige

13.00 u            > Lunchpauze

14.00 u            > Noodinjectie

15.10 u            > Begeleiding van patiënten

15.50 u            > Bijniervereniging NVACP / BijnierNET

16.00 u            > Kennistoets en afsluiting

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd en verkregen bij V&VN-kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en bij het Verpleegkundig Specialisten Register. U kunt alleen accreditatie verkrijgen mits u in het Kwaliteitsregister
Verpleegkundigen & Verzorgenden bij V&VN bent geregistreerd.

Kosten
De kosten voor de scholingsdag zijn 100 euro (inclusief modules, koffie, thee en lunch). Na inschrijving via de website ontvangt u meer informatie over de betaling.

Inschrijven

Inschrijven kan via: https://www.bijniernet.nl/educatie/. Lees hier de gehele brochure.