> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Factsheet De Verpleegkundig Specialist GGZ als regiebehandelaar gelanceerd!

24 februari 2022

In eerder onderzoek is informatie verzameld over de rol van de verpleegkundig specialist

GGZ (VS GGZ) als regiebehandelaar. Dit is samengebracht in een handreiking voor VS GGZ.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat behandelaren, beleidsmakers en ketenpartners

onvoldoende bekend zijn met de VS GGZ in de rol van regiebehandelaar. Deze factsheet is

ontwikkeld om kort en bondig inzichtelijk te maken hoe de rol van regiebehandelaar door

de VS GGZ in de praktijk wordt ingevuld.