> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Lancering Implementatiewijzer Anderhalvelijnszorg met PA en VS

08 februari 2022

Vandaag, 8 februari2022, is de implementatiewijzer gepresenteerd binnen het ministerie van VWS. Deze is te vinden via https://anderhalvelijnszorg-zorgmasters.nl/. De implementatiewijzer is goed ontvangen en de hoop is dat hiermee physician assistants, verpleegkundig specialisten en de organisaties waarin zij werkzaam zijn geïnspireerd en ondersteund worden om aan de slag te gaan met anderhalvelijnszorg.

Anderhalvelijnszorg, dat wil zeggen zorg op het grensvlak van complexe chronische eerstelijnszorg en eenvoudige tweedelijnszorg, is een manier om de zorg duurzaam te verbeteren. Anderhalvelijnszorg biedt veel kansen en mogelijkheden voor de Physician Assistant (PA) en de Verpleegkundig Specialist (VS) voor taakherschikking. De PA en VS kunnen werk uit handen nemen van de huisarts of de medisch specialist. Zo krijgt de medisch specialist meer tijd voor complexe zorg en kan de huisarts zich meer richten op generalistische zorg. Voor de PA en VS biedt anderhalvelijnszorg kansen om optimaal gebruik te maken van de competenties die zij hebben verworven in de masteropleiding. ( bron Over deze implementatiewijzer – Implementatiewijzer PA en VS in anderhalvelijnszorg (anderhalvelijnszorg-zorgmasters.nl))