> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

VACATURE BESTUURSLID V&VN VS – GGZ (m/v)

17 augustus 2021

V&VN VS is de beroepsvereniging van verpleegkundig specialisten met ruim 3.300 leden. Het bestuur van V&VN VS richt zich op de ontwikkeling en vertegenwoordiging van verpleegkundig specialisten in Nederland. Het bestuur bestaat uit minimaal zeven en maximaal elf leden. Met ingang van oktober 2021 is er een vacature voor een (aspirant)bestuurslid met als aandachtsgebied geestelijke gezondheidszorg.Het bestuur streeft naar een evenwichtige samenstelling van verpleegkundig specialismen, ervaring en competenties. Het huidige bestuur is op zoek naar een verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg.

Wat houdt het in?
Een bestuurslid van de afdeling is nauw betrokken bij het uitvoeren van de missie van V&VN VS (zie hiervoor het meerjarenbeleidsplan 2017-2022 op het beveiligde gedeelte van de website). Er wordt een actieve inbreng verwacht bij het vertegenwoordigen van de beroepsgroep / de afdeling en het deelnemen aan diverse bestuurscommissies. Dit houdt onder meer in dat je deel bent van het GGZ-smaldeel van het bestuur (op dit moment bestaande uit drie bestuursleden), en dat je actief contact onderhoudt met het netwerk VS GGZ en stakeholders, en actief participeert in de vakcommissie GGZ.

 Wat wordt er van u verwacht?

Van een bestuurslid wordt verwacht dat hij de belangen van het beroep op alle fronten goed vertegenwoordigt. Dit betekent een actieve inbreng in bestuurscommissies en bij het vertegenwoordigen van de verpleegkundig specialist.

Daarnaast heeft de ervaring geleerd dat een bestuurslid goed functioneert indien hij/zij:

  • op de hoogte is van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in Nederland;
  • daadkrachtig is en beslissingen kan en wil nemen binnen zijn of haar; aandachtsgebied;
  • over sterke communicatieve vaardigheden beschikt;
  • representatief is;
  • in staat is overstijgend aan de eigen beroepssituatie te denken en handelen.

Bestuursleden besteden gemiddeld vier uur per week aan afdelingswerkzaamheden.

Uiteraard bent u verpleegkundig specialist en lid van V&VN Verpleegkundig Specialisten. Ook wordt van bestuursleden verwacht dat zij aanwezig zijn bij de maandelijkse bestuursvergaderingen (woensdagavonden van 19.00 tot 21.00 uur, afwisselend digitaal of live te Utrecht), bij het jaarcongres en de jaarlijkse afdelingsvergadering aldaar, en bij de jaarlijkse beleidsdag van het bestuur.

 Wat hebben wij te bieden?

Als bestuurslid bouwt u een netwerk op binnen de gezondheidszorg. Het bestuur biedt een stimulerende werk- en leeromgeving. Daarnaast is er vacatiegeld beschikbaar om uren inzet te vergoeden. Vanzelfsprekend worden reiskosten vergoed. U doet bestuurlijke ervaring op en u wordt de kans geboden om bestuurlijke vaardigheden via V&VN VS uit te breiden.


Interesse?

Heeft u interesse bij te dragen aan de ontwikkeling van de Verpleegkundig Specialist als bestuurslid van V&VN VS? Stuur dan vóór 15 september 2021 een motivatiebrief met CV naar [email protected]. Bij vragen kunt u contact opnemen met Inge Rinzema, vice-voorzitter [email protected]