> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

VS viOs AgZ, GGz, hoe heurt het eigenlijk?

04 mei 2021

In het veld en in de verschillende notities zie je veel verschillende manieren waarop de verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg, de verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg en de verpleegkundige in opleiding tot verpleegkundig specialist worden afgekort.

Als men de Nederlandse spellingsregels hanteert, ontstaan er verschillen tussen VS ggz (gangbare afkorting) en VS AGZ (nog niet ingeburgerde afkorting). Het bestuur van V&VN VS heeft besloten, omwille van duidelijkheid en eenduidigheid, de afkortingen altijd met hoofdletters te schrijven. De afkortingen voor onze beroepstitels worden dus:

  • verpleegkundig specialist, afkorting VS;
  • verpleegkundige in opleiding tot specialist, afkorting VIOS;
  • algemene gezondheidszorg, afkorting AGZ;
  • geestelijke gezondheidszorg, afkorting GGZ.

Het bestuur van V&VN VS adviseert iedereen deze eenduidige notatie te hanteren in formele en informele stukken.