> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Onderhandelingen CAO UMC: een eerste voorstel is afgewezen. De VS komt daarin niet in aanmerking voor een loonsverhoging. Bonden gaan niet akkoord!

16 maart 2021

Op dit moment vinden onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor de universitaire ziekenhuizen plaats. In een eerste voorstel van de NFU werd een toevoeging van 2 periodieken voor de schalen 7 tot en met 9 geboden. Fantastisch voor de verpleegkundige groep, ingeschaald in deze schalen, aangezien het een erkenning is voor de professionele zorg die zij bieden!

De meeste verpleegkundig specialisten binnen de UMC zijn in schaal 10 ingedeeld. Zij komen in het eerste voorstel dus niet aan bod. Dit betekent ook dat het verschil in salariëring tussen een (gespecialiseerd) verpleegkundige en verpleegkundig specialist nog kleiner zou worden.

Op verschillende niveaus wordt gewerkt aan een herwaardering van het beroep van verpleegkundig specialist, met als motivatie dat de professionele verantwoordelijkheid van een verpleegkundig specialist op een heel ander vlak ligt dan die van een verpleegkundige. Dit proces gaat echter zeer langzaam en loopt nu parallel aan deze nieuwe CAO onderhandelingen.

Het voorstel van de NFU is voor de VenvN VS natuurlijk onaanvaardbaar. Mede naar aanleiding van berichten van verontruste leden is er een brief naar alle deelnemende vakbonden verstuurd, waarin de VenVN VS hun zorg om dit voorstel uit.

Gelukkig zijn de vakbonden ook niet akkoord met het voorstel van de NFU. Op de website van bijvoorbeeld de FNV, maar ook Nu’91 wordt aangegeven dat de bonden niet met het voorstel van de NFU akkoord gaan.

De VenVN VS zal de verdere onderhandelingen kritisch vervolgen, maar roept de leden hun vragen, opmerkingen of zorgen met ons te delen via info@venvnvs.