> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Nieuwe beschrijving regiebehandelaar in Kwaliteitsstatuut GGZ

17 december 2020

Naar aanleiding van doorzettingsmacht van het Zorginstituut (ZIN), op het vraagstuk van de beschrijving van het regiebehandelaarschap, is het nieuwe model kwaliteitsstatuut op 15 december 2020 gepubliceerd én geregistreerd bij het ZIN. 

https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/ggz-landelijk-kwaliteitsstatuut

Het nieuwe kwaliteitsstatuut maakt een onderscheid tussen indicerend regiebehandelaar en coördinerend regiebehandelaar.

De aard van de zorg verdeelt zij in 4 categorieën, voor deze categorieën is vastgesteld wie indicerend regiebehandelaar kan zijn en wie coördinerend behandelaar kan zijn:

  1. Categorie A In deze categorie gaat het om situaties waarbij zowel de problematiek als het zorgaanbod laagcomplex zijn. Denk hierbij aan een depressieve stoornis waardoor iemand is uitgevallen op zijn werk en psychotherapie wordt gegeven, soms in combinatie met medicatie, om weer te herstellen.

In categorie A mogen verpleegkundig specialisten GGZ indiceren en coördineren.

  • Categorie B In deze categorie gaat het om situaties met hoogcomplexe problematiek en een laagcomplex zorgaanbod. Het kan ook gaan om situaties waar hoogcomplexe problematiek aanvankelijk een hoogcomplex zorgaanbod vereiste, maar waar de situatie na verloop van tijd enigszins is gestabiliseerd, en het zorgaanbod een redelijk voorspelbaar beloop krijgt.

In categorie B mogen verpleegkundig specialisten GGZ indiceren en coördineren.

  • Categorie C In deze categorie gaat het om situaties met hoogcomplexe problematiek en een hoogcomplex zorgaanbod. Denk hierbij aan ernstig ontregelde patiënten/cliënten waarbij opname noodzakelijk kan zijn, waarbij gezamenlijk in een multidisciplinair team iteratief gezocht moet worden naar de best passende interventies en waarbij regelmatig bijgestuurd moet worden.

In categorie C mogen verpleegkundig specialisten GGZ niet indiceren, maar wel coördineren.

  • Categorie D In deze categorie gaat het om crisissituaties waarbij direct situatief-reactief handelen vereist is, vaak op meerdere gebieden en door meerdere personen. Voorbeelden zijn een acute suïcidale crisis of een psychotische decompensatie met acute impact op andere levensgebieden of met gevaar. De vereiste zorg is vaak complex, past vaak niet in protocollen, vereist de juiste afweging en deskundige inschatting van risico’s.

In categorie D mogen verpleegkundig specialisten GGZ niet indiceren, maar wel coördineren.

Het statuut moet in januari 2022 geïmplementeerd zijn. De komende tijd gaan we gebruiken om te inventariseren waar en in hoeverre deze beschrijving de beroepsuitoefening van verpleegkundig specialisten beïnvloedt, vergeleken met de huidige situatie. De wettelijke bevoegdheden van verpleegkundig specialisten GGZ mogen in ieder geval niet worden ingeperkt. Mocht dit wel zo blijken, dan zullen hierop gepaste acties volgen.

Samen met andere partijen wordt de impact op de totale GGZ geanalyseerd, waarbij er o.a. wordt gekeken naar administratieve last, capaciteit, wachtlijsten en de borging van 1 vast aanspreekpunt voor patiënten. We zullen de effecten heel zorgvuldig met elkaar moeten bekijken en agenderen in de Landelijke Werkgroep Kwaliteitsstatuut.

We kunnen ons voorstellen dat dit nieuwe kwaliteitsstatuut vragen en zorgen oproept. Graag horen wij die; zo kunnen wij gerichte acties uitzetten om jullie te ondersteunen om de beroepsuitoefening van verpleegkundig specialist GGZ in de volle breedte te kunnen blijven uitvoeren. Mail je zorgen, vragen of opmerkingen naar [email protected]. We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen gedurende de komende maanden.