> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Vooraf vastleggen van afspraken over behandeling kwetsbare patiënten

26 oktober 2020

LANCERING NIEUWE LEIDRAAD: COVID als versneller, algemeen bruikbaar

Voor zorgverleners in elke zorgsetting is er vanaf nu een hulpmiddel om proactief de zorg voor kwetsbare patiënten gezamenlijk met hen te plannen. Een speciaal ontwikkelde leidraad beschrijft het proces om te komen tot het vastleggen van de behandelwensen en -grenzen van individuele patiënten: eenduidig, uniform én overdraagbaar.

De COVID-19-pandemie heeft het belang van proactieve zorgplanning nog eens benadrukt. In acute situaties willen patiënt en zorgverleners snel duidelijk hebben wat wel en niet moet gebeuren.

In een voortvarende gezamenlijke actie hebben de betrokken organisaties van zorgverleners en patiënten in kaart gebracht hoe het proces van proactieve zorgplanning er uit dient te zien, welke informatie behulpzaam kan zijn en welke afspraken daarbij horen.

Stroomdiagram, gesprek en formulier
Een stroomdiagram wijst de weg naar de noodzaak of wenselijkheid om te komen tot het vooruitplannen van zorgkeuzes. Arts of centrale zorgverlener en patiënt voeren daarover een of meerdere gesprekken, hetgeen nadrukkelijk wat anders is dan een afvinklijstje. Zo nodig vindt het gesprek plaats met een vertegenwoordiger van de patiënt. Het gaat over persoonlijke waarden, wensen en behoeften en daaruit voortvloeiend medische onderwerpen zoals onder meer reanimatie, beademing, wel of geen ziekenhuisopname en gewenste plek van eventueel overlijden. Vervolgens is er een door beiden onderschreven digitaal formulier dat met de patiënt meegaat in het verdere zorgproces. Het is geen onherroepelijk document: aanpassing is mogelijk als de patiënt erom vraagt of als de omstandigheden van de patiënt ingrijpend veranderen.

Zorgverleners kunnen de leidraad vinden op Palliaweb.nl/proactieve-zorgplanning. Er zijn links opgenomen naar onder meer eerdere leidraden en naar hulpmiddelen om het gesprek aan te gaan over persoonlijke doelen, voorkeuren, beperkingen en medische mogelijkheden.

De leidraad is vastgesteld door:
– Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
– Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso)
– Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
– Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
– Patiëntenfederatie Nederland
– Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
– Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
– Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
– Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
– Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
– Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVvC)
– Nederlandse Verenging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)

Palliatieve Zorg Nederland heeft met raad en daad bijgedragen aan de totstandkoming van de leidraad.