> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Factsheet registratie zorg bij taakherschikking: registreer zorg op eigen naam!

13 oktober 2020

Sinds 1 januari 2015 zijn verpleegkundig specialisten (agz) in de medisch-specialistische zorg bevoegd om dbc’s te openen en te sluiten, omdat zij de poortfunctie kunnen uitoefenen. Sinds januari 2019 zijn hierbij mogelijkheden om intercollegiale consulten en medebehandeling te declareren bijgekomen.

Om de registratie van zorg bij taakherschikking naar verpleegkundig specialisten meer inzichtelijk te maken, presenteren V&VN VS, NAPA, de FMS, NFU, NVZ en ZKN de factsheet ‘Registratie van zorg bij taakherschikking’.

De factsheet bevat een overzicht van mogelijkheden voor de registratie van zorg door verpleegkundig specialisten. De factsheet komt met een nadrukkelijk advies van alle partijen: “Het advies is om alle beroepsbeoefenaren de door hen uitgevoerde zorgactiviteiten te laten registreren op de eigen naam, ofwel op de eigen unieke AGB-code, zodat er inzicht is in wie welke zorg levert.”

Registratie van zorg door verpleegkundig specialisten op hun eigen AGB-code is een absolute voorwaarde voor het verder inzichtelijk maken van de rol die zij spelen in de totale zorgverlening.

Ook stelt de factsheet dat het raadzaam is om de vakgroep verpleegkundig specialisten te betrekken bij het goed beschrijven van de functie en de (financiële) effecten, zodat een weloverwogen keuze gemaakt kan worden voor de inzet van verpleegkundig specialisten.

Bij het beschrijven van de functie dient wat V&VN Verpleegkundig Specialisten betreft vooral ook aandacht uit te gaan naar alle bekwaamheden van verpleegkundig specialisten (naast patiëntenzorg ook onderzoek, onderwijzen & opleiden, kwaliteit van zorg verbeteren en leiderschap tonen). Ook hierover dienen (financiële) afspraken gemaakt te worden. In juni 2020 bracht V&VN VS hierover de Notitie centraal beleid verpleegkundig specialisten ziekenhuizen uit.

Je vindt de factsheet ‘Registratie van zorg bij taakherschikking’ via deze link.