> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Zo’n scholingsprogramma maak je natuurlijk zelf als beroepsgroep

22 september 2020

Ilse van Haren, ontwikkelaar van het scholingsprogramma en verpleegkundig specialist in het ETZ in Tilburg + docent aan de MANP van de Hogeschool Utrecht

In het kader van de overgang van de vier somatische specialismen naar het specialisme algemene gezondheidszorg, spreekt V&VN VS met enkele betrokkenen. Ilse van Haren is de ontwikkelaar van het aanvullend scholingsprogramma voor verpleegkundig specialisten preventieve zorg en verpleegkundig specialisten chronische zorg. Ze blijkt hier ruimschoots ervaring mee te hebben.

Ilse, verpleegkundig specialist kindergeneeskunde in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg, is één van de eerste twee studenten van de eerste lichting van de Master Advanced Nursing Practice (MANP) die afstudeerden bij de Hogeschool Utrecht in 2003. Ze heeft dus al jarenlange ervaring als verpleegkundig specialist. “Er was toen nog geen subsidie, en we noemden onszelf nurse practitioners”, vertelt ze.

Inmiddels werkt Ilse ook een deel van haar week voor de MANP van de Hogeschool Utrecht. Én ze heeft ervaring met scholingsprogramma’s. Samen met een hoogleraar farmacologie en een hoogleraar geneeskunde ontwikkelde zij de opleiding ‘Farmacologie als nascholing’, een scholing voor nurse practitioners die zich in 2009 als verpleegkundig specialist wilde inschrijven. Voor die scholing was ook de input van de professionals die al bekwaam waren, heel erg belangrijk. Dat is nu weer het geval.

Verpleegkundig specialisten preventieve zorg: scholing moet aansluiten bij dagelijkse praktijk

Met de ervaring die Ilse heeft is het niet verwonderlijk dat zij via de hoofdopleider van de Hogeschool Utrecht, Riet van Dommelen, ook voor de ontwikkeling van het scholingsprogramma voor het nieuwe specialisme benaderd werd.

Ilse is begonnen met het leggen van contacten met de betrokken groepen verpleegkundig specialisten, in de preventieve zorg en de chronische zorg. Het eerste contact met de preventieve zorg was begin juli 2019. Er was toen een bijeenkomst met verpleegkundig specialisten preventieve zorg, vanuit de diverse gebieden in dat specialisme zoals tuberculosebestrijding, de reizigersadvisering, arbo- en verzuim en de jeugdgezondheidszorg. “We hebben toen samen alle randvoorwaarden doorgenomen en vervolgens naar de behoefte gekeken. Het bleek dat het belangrijk was om een specifieke scholing voor de preventieve zorg te ontwikkelen, die aansluit bij de juiste periode. In de preventieve zorg is de zomer namelijk voor sommige collega’s een héél drukke periode. Dan moet het dus niet.”

Voor de ontwikkeling van het scholingsprogramma, is er gekeken naar de casuïstiek en de onderwerpen, en de verbinding met de dagelijkse zorg in de preventieve zorg. In onderwijstermen heet dat ‘sociaal-constructivisme’. “Heelkundige handelingen hebben we verbonden aan huidafwijkingen, en deze afwijkingen hebben we verbonden aan vaccinaties, kinderziekten en tropische ziekten. Dit is herkenbaar voor de praktijk in de preventieve zorg.”

Ilse benadrukt het enorme verantwoordelijkheidsgevoel van verpleegkundig specialisten. “Als voorzitter van de alumnivereniging merk ik dat verpleegkundig specialisten, bij het wisselen van baan in overleg met de nieuwe werkgever treden en die aandacht vragen die nodig is voor het bijscholen / het bekwaam worden in nieuwe competenties die nodig zijn voor de nieuwe omgeving. Er is geen verpleegkundig specialist die daar blind instapt. Verpleegkundig specialisten willen geen fouten maken en nemen verantwoordelijkheid.”

“Maar”, zo vertelt Ilse, “bij de binnenkomsten over de scholing was er ook weerstand, en de noodzaak om samen het gesprek hierover aan te gaan. Die mogelijkheid tot inbreng werd als zeer positief ervaren. We hebben onderwerpen verzameld en zijn samen uitgekomen op drie dagdelen voor de preventieve zorg: een dagdeel voor de heelkundige handelingen, een dagdeel voor de cardioversie en defibrilleren, en een laatste dagdeel voor puncties, labinterpretaties en katheteriseren. Ook werkgevers worden proactief met een informatiepakket geïnformeerd.”

Ilse voegt daar nog dit aan toe: “VS uit de preventieve zorg werken vaak in kleinere organisaties geven aan minder scholingsbudget te hebben. Daarom vinden zij het belangrijk dat vanuit de RSV informatie voor werkgevers over het noodzakelijk karakter van deze nascholing wordt ontwikkeld.”

Ook geeft zij nog belangrijke informatie over de plaats van de scholing in de herregistratiecyclus voor verpleegkundig specialisten. “Uiteraard is de scholing geaccrediteerd, telt deze mee in de lopende registratieperiode, die door de wijziging in het specialisme verder niet verandert. De registratieperiode loopt dus gewoon door, tot de reguliere vijf jaar voorbij zijn.”

Verpleegkundig specialisten chronische zorg: blij met nadruk op klinisch redeneren

Met de groep verpleegkundig specialisten chronische zorg (een grotere groep) duurde het wat langer voordat Ilse de juiste mensen om mee te denken bereikt had. Hier gaat het om één dagdeel scholing (cardioversie en defibrilleren). Het eerste contact was hier in november 2019, na de inspraakbijeenkomsten georganiseerd door het CSV, waar ook gevraagd is welke verpleegkundige specialisten uit de chronische zorg graag zouden willen meedenken hiermee. Iedereen die dat wilde, heb ik benaderd. Zij hebben op het conceptvoorstel feedback kunnen geven. Belangrijke vraag ging over de locatie (zijn er uitwijkmogelijkheden), en mensen zijn blij met de nadruk op het klinisch redeneren.

Datums voor de scholing worden in overleg met de docent gepland, en binnen de kaders die de groepen die betrokken zijn zelf hebben aangegeven. Uiteraard wordt er spoedig hierover met hen gecommuniceerd. Dit gebeurt door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV).

Meer informatie?

Meer weten over het nieuwe specialisme algemene gezondheidszorg en de nieuwe besluiten? Lees het bericht van het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) en kijk op de themapagina. Na inwerkingtreding worden deze gepubliceerd op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register. De huidige besluiten vind je op deze pagina op de website van het VSR. Dit artikel is het zevende en laatste artikel in een reeks van zeven artikelen over het nieuwe specialisme algemene gezondheidszorg en de nieuwe besluiten van het CSV op de website van V&VN VS.

Meer informatie over het aanvullend scholingsprogramma is te vinden op deze website (link naar website aanbieder scholingsprogramma).