> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Nieuwe besluiten voor VS AGZ en VS GGZ: uitdrukking van grote ontwikkeling!

31 juli 2020

Recent stemde de minister voor Medische Zorg in met het nieuwe ‘Algemeen besluit specialismen verpleegkunde’ en met twee nieuwe besluiten ‘verpleegkundig specialisme algemene gezondheidszorg’ (AGZ) en ‘verpleegkundig specialisme geestelijke gezondheidszorg’ (GGZ). V&VN VS licht de gevolgen hiervan voor de beroepsgroep toe in een reeks van zeven artikelen. Vandaag het eerste artikel, over de ontwikkeling van de beroepsgroep in de afgelopen 10 jaar sinds de eerste besluiten van kracht werden.

Hoewel de introductie van een nieuw specialisme (algemene gezondheidszorg) natuurlijk opvalt, zijn er ook inhoudelijke wijzigingen. Die wijzigingen laten de grote ontwikkeling van de beroepsgroep verpleegkundig specialisten in de afgelopen tien jaar (sinds het verschijnen van de eerste besluiten) zien!

Algemeen besluit specialismen verpleegkunde

In het Algemeen besluit specialismen verpleegkunde is met name gewijzigd dat de competenties uit het beroepsprofiel van de verpleegkundig specialist zijn opgenomen, die overigens ook de basis vormen voor het nieuwe opleidingsprofiel dat door de hogescholen die de Master Advanced Nursing Practice aanbieden, is geschreven, met inspraak van V&VN VS. Ook biedt het Algemeen besluit een basis voor het nieuwe specialisme algemene gezondheidszorg.

Specifieke besluiten AGZ en GGZ

Met name de nieuwe besluiten AGZ en GGZ zijn een weerslag van de grote ontwikkeling die de verpleegkundig specialist in de algemene en in de geestelijke gezondheidszorg heeft doorgemaakt in de tien jaar die verstreken zijn sinds de eerste besluiten werden gepubliceerd in 2008-2009. In die zin bieden de nieuwe besluiten verpleegkundig specialisten in de AGZ en de GGZ méér ruimte.

Zo wordt het begrip regiebehandelaar verankerd in het besluit GGZ. De VS GGZ “kent de principes van regie voeren over de behandeling en het totale zorgproces en kan functioneren als zelfstandig behandelaar en zo mogelijk, indien de patient journey dit wenselijk maakt, als regiebehandelaar”, zo leest het besluit. Ook voor de VS AGZ is een dergelijke passage opgenomen. In beide besluiten komt tot uitdrukking dat regie voeren een belangrijke competentie voor de verpleegkundig specialist AGZ en GGZ is. Ook wordt sterker dan tien jaar geleden de nadruk gelegd op de zelfstandige behandelrelatie van de verpleegkundig specialist met de patiënt.

Daarnaast zijn de uitkomstmaten van de zorg van verpleegkundig specialisten in de nieuwe besluiten AGZ en GGZ nader omschreven. Verpleegkundig specialisten kenmerken zich door “het verbinden van verpleegkundige en geneeskundige behandeling ten behoeve van de ervaren gezondheid, het lichamelijk en/of psychisch functioneren, de kwaliteit en de waardigheid van het leven van de zorgvrager”, aldus de beide besluiten. Eerder werden deze uitkomstmaten minder nadrukkelijk beschreven als ‘de bevordering van de continuïteit van de verpleegkundige zorg en de medische behandeling’.

In de specifieke besluiten AGZ en GGZ zijn bovendien uitgebreide beschrijving van het behandelspectrum van de VS AGZ (preventieve behandeling, spoedeisende behandeling, intensieve behandeling, chronische behandeling en palliatieve behandeling) en de VS GGZ (klinische behandeling, ambulante behandeling, spoedeisende behandeling, consultatieve psychiatrie en bemoeizorg) opgenomen, en daarnaast van de aandachtsgebieden die de eerste focus zijn van de VS AGZ of de VS GGZ. In de AGZ worden daarnaast drie expertisegebieden beschreven (ouderenzorg, huisartsenzorg en oncologie), net als vier expertisegebieden in de GGZ (licht verstandelijke beperkingen met psychiatrische comorbiditeit, transculturele psychiatrie, forensische psychiatrie en verslavingszorg).

Specialisten, maar geen verstand van alles

Overigens pretenderen verpleegkundig specialisten AGZ en GGZ in deze nieuwe besluiten geenszins overal verstand van te hebben. Beide specialismen zijn duidelijk begrensd door de in de besluiten opgenomen aandachts- en expertisegebieden. Vanzelfsprekend is ook de nadruk op de noodzaak adequaat te verwijzen naar andere zorgverleners. Aan samenwerking met andere professionals wordt in het Algemeen besluit veel aandacht besteed.

Meer informatie?

Meer weten over het nieuwe specialisme algemene gezondheidszorg en de nieuwe besluiten? Lees het bericht van het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) en kijk op de themapagina. Na inwerkingtreding worden deze gepubliceerd op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register. De huidige besluiten vind je op deze pagina op de website van het VSR. Dit artikel is het eerste in een reeks van zeven artikelen over het nieuwe specialisme algemene gezondheidszorg en de nieuwe besluiten van het CSV die in de komende weken op de website van V&VN VS verschijnt.