> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Nieuwe SONCOS-normering biedt ruimte voor verpleegkundig specialisten

09 maart 2020

De SONCOS-normering is een belangrijk rapport over de kwaliteit van de oncologische zorg in Nederland. Sinds 2012 heeft SONCOS jaarlijks het normeringsrapport ‘Multidisciplinaire normering oncologische zorg in Nederland’ herzien en uitgebracht. In dit rapport staat een multidisciplinaire visie op de kwaliteit van de oncologische zorg beschreven. De inbreng voor dit rapport komt van de medisch-specialistische beroepsverenigingen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK). Vorige week verscheen de achtste versie (2020) van dit rapport.

In het afgelopen jaar is V&VN Verpleegkundig Specialisten samen met V&VN Oncologie en het Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie (VSO) opgetrokken om de mogelijkheid voor verpleegkundig specialisten in het expertisegebied oncologie om oncologische systeemtherapieën voor te schrijven onderdeel van de norm te doen worden. Dit is in nauwe samenwerking met betrokken veldpartijen, zoals de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA) gebeurd.

In het SONCOS-rapport 2020 is deze handelwijze inderdaad geïncludeerd. Er wordt de mogelijkheid geboden aan verpleegkundig specialisten oncologie om systeemtherapie voor te schrijven. Hieraan zijn kwaliteitseisen verbonden, die in gezamenlijkheid zijn opgesteld om de kwaliteit en veiligheid van het voorschrijven te waarborgen (bijlage J).

Een andere belangrijke ontwikkeling is de opname van de verwijzing naar het beroepsprofiel voor de verpleegkundig specialist (bijlage I), waar de verpleegkundig specialist onder meer als zelfstandig behandelaar en vast aanspreekpunt in de keten wordt gekenschetst.

V&VN Verpleegkundig Specialisten vindt deze erkenning voor verpleegkundig specialisten in de SONCOS-normering een goede ontwikkeling. Zij wil de betrokkenen vanuit SONCOS, de NVMO, de NVZA, V&VN Oncologie, het Netwerk VSO en de eigen afdeling heel hartelijk bedanken!

Het SONCOS-rapport is te downloaden van de website van SONCOS, https://www.soncos.org/kwaliteit/normeringsrapport/