> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Netwerkconsultatie GZSP (eerstelijnsconsulten)

28 februari 2020

In januari 2020 zijn de regels voor GZSP (geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen) gewijzigd. SO en AVG kunnen ook in de eerstelijn zorg zoals ‘specialisten ouderengeneeskunde die plegen te bieden’ (of AVG) aanbieden. Dit biedt ruimte voor de VS om hier ook in deel te nemen.

Het netwerk VS verpleeghuis merkt dat voor instellingen deze nieuwe regels niet altijd helder zijn op het punt dat ook verpleegkundig specialisten deze zorg kunnen uitvoeren. Ook wordt hier mogelijk niet op ingekocht. 

Het netwerk VS verpleeghuis is benieuwd naar de reactie op de volgende vragen van verpleegkundig specialisten werkzaam in de ouderenzorg / het verpleeghuis.

  1. Werk je in de eerste lijn ter ondersteuning van de zorg van de huisarts?
  2. Hoe wordt deze zorg gefinancierd (via Wlz of via GZSP of anders, zo ja, specificeer)?
  3. Werk je niet in de eerste lijn ter ondersteuning van de zorg van de huisarts, heeft dit met beleidsregels die dit – vermeend – zouden tegenhouden te maken?
  4. Zo nee, heeft dit met zorgverzekeraars te maken die deze zorg door verpleegkundig specialisten niet zouden inkopen? Zo ja, om welke zorgverzekeraars gaat het?
  5. Heb je andere opmerkingen, of een nadere toelichting, vermeld deze dan ook.

Graag reacties uiterlijk zondag 8 maart naar [email protected], zodat deze tijdig verwerkt kunnen worden. Reacties na deze datum zijn nog steeds welkom en zullen natuurlijk ook doorgestuurd worden.