> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Nieuwsbrief VSR augustus 2019

27 augustus 2019

De nieuwsbrief van het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) van augustus 2019 is verstuurd aan alle verpleegkundig specialisten in Nederland. V&VN VS verspreidt deze nieuwsbrief ook via haar website, om het bereik ervan te vergroten. Hoewel V&VN VS en het VSR onafhankelijk van elkaar opereren, hebben hun beider activiteiten wel duidelijke raakvlakken en wordt er, waar mogelijk, samengewerkt om de positie van de verpleegkundig specialist te versterken.

Nieuwsbrief 27 augustus 2019

Bewijs van registratie

De RSV ontvangt met enige regelmaat verzoeken tot bewijs van registratie. Wij verwijzen u hiervoor graag naar het BIG-register. In dit openbare register kan men zorgverleners opzoeken op basis van diverse zoekcriteria.

Lees verder

Uitkomsten tussentijdse evaluatie ODA

De afgelopen periode heeft de RSV de beoordelingen van ODA en elders geaccrediteerde scholing tijdens de herregistratie geëvalueerd. Er is onder andere gekeken naar de opgevoerde bewijsstukken en naar het aantal opgevoerde uren per activiteit.

Lees verder

Buitenlandse scholing

Vanaf heden wordt iedere buitenlandse scholing direct beoordeeld zodra u deze toevoegt aan het portfolio. Bij een scholing is er altijd sprake van een organiserende instantie en een onafhankelijke accrediterende organisatie. 

Lees verder

Deze nieuwsbrief bevat berichten van het College Specialismen Verpleegkunde en de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde.

Contact

Tel:     (030) 291 90 50
E-mail: [email protected]

Het Verpleegkundig Specialisten Register is telefonisch bereikbaar via V&VN op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur.