> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Nieuwsbrief VSR januari 2019

30 april 2019

De nieuwsbrief van het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) van januari 2019 is verstuurd aan alle verpleegkundig specialisten in Nederland. V&VN VS verspreidt deze nieuwsbrief ook via haar website, om het bereik ervan te vergroten. Hoewel V&VN VS en het VSR onafhankelijk van elkaar opereren, hebben hun beider activiteiten wel duidelijke raakvlakken en wordt er, waar mogelijk, samengewerkt om de positie van de verpleegkundig specialist te versterken.

Nieuwsbrief 10 januari 2019

Nieuwe baan? Denk aan je werkervaringsverklaring!

Alle werkervaring die je als VS binnen je specialisme opdoet tijdens je registratieperiode, telt mee voor je herregistratie. Het is daarom raadzaam om zodra je aan de slag gaat bij een nieuwe werkgever, je werkervaring bij je voormalig werkgever vast te leggen. Gebruik hiervoor het vereiste format dat je hier kunt downloaden. Nadat je de werkervaringsverklaring volledig hebt ingevuld, laat je hem door je voormalig werkgever ondertekenen. De ondertekende verklaring sla je op in het digitaal portfolio. Dan kom je later, bij het aanvragen van herregistratie, niet voor problemen te staan.

Artikel voorbehouden handelingen

In Dé Verpleegkundig Specialist, het tijdschrift van de afdeling V&VN VS, is een uitgebreid artikel verschenen over de wettelijke verankering van de voorbehouden handelingen van de VS. In het artikel wordt onder andere ingegaan op de bepalingen van de wet BIG.

Lees verder

Speerpunten 2019 RSV

Wil je weten wat de plannen van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) zijn voor 2019? Lees dan over de speerpunten die voor het komende jaar zijn beschreven. Bij ieder speerpunt horen concrete projectmatige activiteiten die in 2019 worden uitgevoerd.

Lees verder

Werkgroep intercollegiale toetsing van start

De werkgroep intercollegiale toetsing (ICT) gaat van start. Deze werkgroep, die volledig bestaat uit verpleegkundig specialisten, adviseert de RSV over de nieuwe aanpak voor ICT. Die houdt in dat er gewerkt wordt met moderatoren (bevoegde verpleegkundig specialisten) die de kwaliteit van de ICT bewaken.

Lees verder

Nieuwe voorzitter Accreditatiecommissie

De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) heeft Wiebe de Vries als nieuwe voorzitter van de Accreditatiecommissie benoemd. Wiebe de Vries is een niet-praktiserende verpleegkundige die als docent ruime ervaring heeft in de opleidingswereld.

Lees verder

Vios in het opleidingsregister RSV

Om na je opleiding in aanmerking te komen voor registratie als VS, moet je tijdens je opleiding in het opleidingsregister van de RSV hebben gestaan. Weet je niet zeker of je al in het opleidingsregister van de RSV staat? Log dan in op Mijn V&VN. Op de startpagina (na inloggen) wordt vermeld of je in het opleidingsregister bent ingeschreven.
Mocht blijken dat je nog niet in het opleidingsregister staat, regel dit dan snel. Op de homepage van het Verpleegkundig Specialisten Register staat hoe je dit kunt doen.

Herregistratie in het BIG-register voor vios

Ben je nog in opleiding tot verpleegkundig specialist? Let er dan op dat je je BIG-registratie als verpleegkundige behoudt gedurende de opleiding. Wanneer je je BIG-registratie verliest, kun je later ook geen verpleegkundig specialist worden. Zorg er daarom voor dat je tijdig herregistratie aanvraagt als je BIG-registratie gaat verlopen. Hoe dat moet, staat op de website van het BIG-register.
Sta je al als VS wettelijk geregistreerd in het Verpleegkundig Specialisten Register? Dan blijf je automatisch ook geregistreerd als verpleegkundige in het BIG-register.

Fout in brochure ‘Werken als verpleegkundig specialist’

Onlangs is gebleken dat er in één van de afbeeldingen in de brochure ‘Werken als verpleegkundig specialist’ een fout staat. Op deze afbeelding, welke betrekking heeft op de werkervaringseis, staat dat de vereiste werkervaring van 4.160 uur neerkomt op gemiddeld 1 dag werken in de week. Dit is onjuist, 4.160 uur binnen 5 jaar = gemiddeld 2 dagen per week. De afbeelding in de brochure is inmiddels gewijzigd. Je vindt deze brochure op de homepage van het Verpleegkundig Specialisten Register.

Deze nieuwsbrief bevat berichten van het College Specialismen Verpleegkunde en de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde.

Contact

Tel:     (030) 291 90 50
E-mail: [email protected]

Het Verpleegkundig Specialisten Register is telefonisch bereikbaar via V&VN op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur.