> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Meer bevoegdheden voor verpleegkundig specialisten en physician assistants

21 september 2018

De nieuwe beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (Regeling medisch-specialistische zorg) bieden meer bevoegdheden voor verpleegkundig specialisten en physician assistants. Verpleegkundig specialisten en physician assistants mogen sinds een aantal jaren al een deel van de taken van een medisch specialist uitvoeren en in rekening te brengen. Per 2019 voegt de NZa daar het intercollegiaal consult en de medebehandeling aan toe. Uit de zorgpraktijk bleek dat de medisch specialist hier vooral nog vanwege registratiedoeleinden bij wordt betrokken. Door de verruimde bevoegdheden voor de verpleegkundig specialisten en physician assistants krijgt de medisch specialist meer ruimte om zich te richten op de complexere specialistischere handelingen.

In de afgelopen jaren heeft V&VN VS zich hiervoor, samen met V&VN Consultatieve Psychiatrie, en NAPA sterk voor gemaakt bij de NZa. De afdeling is erg blij dat deze inspanningen in samenwerking met de NZa nu geleid hebben tot wijziging in de beleidsregels. De definities van klinisch intercollegiaal consult en medebehandeling zijn nu ook daadwerkelijk aangepast (zie onder). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de NZa. Hopelijk leidt de wijziging van de beleidsregels tot beter inzicht in de grote waarde van verpleegkundig specialisten in de tweedelijns medisch-specialistische zorg als het gaat om klinische consulten en medebehandeling.

 

Klinisch intercollegiaal consult (icc) (190009)
Een diagnostisch of screenend contact van een medisch specialist (of arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert op verzoek van de hoofdbehandelaar met een patiënt tijdens een klinische opname voor een ander specialismen. 

Medebehandeling (190017)
Er is sprake van medebehandeling wanneer een medisch specialist (of arts assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert een patiënt, op verzoek van een ander poortspecialisme tijdens een klinische opname waarbij één of meer verpleegdagen en/of ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd, voor een eigen zorgvraag gaat behandelen. Deze zorgactiviteit wordt per consult in het kader van medebehandeling vastgelegd.