> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Monitor taakherschikking NZa

12 juni 2018

Vanaf januari 2015 kunnen physician assistants en verpleegkundig specialisten zelfstandig DBC-zorgproducten openen en polikliniek bezoeken registreren. Met deze verandering wil de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) taakherschikking in de medisch-specialistische zorg, waar dit meerwaarde heeft, stimuleren. Taakherschikking is het overdragen van taken en verantwoordelijkheden tussen verschillende beroepen in de medisch specialistische zorg, bijvoorbeeld van medisch-specialist naar physician assistant of verpleegkundig specialist.

Om te volgen in hoeverre taakherschikking wordt toegepast en of er nog belemmeringen worden ervaren heeft de NZa een vragenlijst opgesteld. We willen u vragen deze vragenlijst in te vullen. Naast de verpleegkundig specialisten legt de NZa ook vragen voor aan physician assistants, zorgaanbieders, de zorgverzekeraars en de patiëntenfederatie. De resultaten zullen anoniem worden verwerkt in een rapport over taakherschikking dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 wordt gepubliceerd.

We willen u vragen uw medewerking te verlenen aan deze monitor door de vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Op deze manier kunnen we de inzet van physician assistants en verpleegkundig specialisten goed in beeld brengen. We ontvangen de ingevulde vragenlijst graag voor 25 juni 2018.

Invullen kan via de volgende link: Vragenlijst Taakherschikking voor Verpleegkundig Specialist

Bij vragen over de monitor of over de vragenlijst kan contact opgenomen worden met Daphne Hoogeveen ([email protected]).

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!