> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Kansen taakherschikking ouderenzorg

06 september 2017

Vorige week verscheen het rapport “Taakherschikking in de ouderenzorg: kansen, belemmeringen en effecten” dat met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is uitgevoerd door RadboudUMC en de Hogeschool Arnhem/Nijmegen.

In het rapport is de actuele situatie aan de hand van een literatuuronderzoek, interviews en het bestuderen van cases in kaart gebracht. Het laat zien dat taakherschikking binnen de ouderenzorg in Nederland nog in de kinderschoenen staat. Volgens de onderzoekers ontbreekt het in de eerstelijns ouderenzorg en in verpleeghuizen aan een gedragen eenduidige visie op de inrichting van wie wat doet in de ouderenzorg en in het bijzonder de taakherschikking binnen de ouderenzorg. De visie op taakherschikking is noodzakelijk om bij te kunnen dragen aan verbetering van de ouderenzorg in Nederland. Bij het inrichten van het functiehuis gaat het binnen de verpleeghuizen ook om het
komen tot een juiste ‘skill mix’ van verzorgenden, verpleegkundigen (mbo/hbo) en verpleegkundigen-ouderenzorg,
PA’s en VS’en. Doordat een visie en doelen ten aanzien van taakherschikking veelal ontbreken, zijn ook de effecten van de inzet van PA’s, VS’en en verpleegkundigen-ouderenzorg moeilijk kwantificeerbaar. Op basis van de literatuurstudie wordt geconcludeerd dat taakherschikking in de ouderenzorg effectief is op uitkomsten op cliëntniveau en op de kwaliteit van de verleende zorg, deze zijn minimaal van hetzelfde niveau in vergelijking met de zorg die enkel verleend wordt door (huis)artsen of SO’s.

Waar er sprake is van taakherschikking binnen de ouderenzorg wordt deze zeer divers vormgegeven. De onbekendheid met de inhoud en bevoegdheden van de betreffende zorgprofessionals (Physician Assistant, Verpleegkundig Specialist, verpleegkundige-ouderenzorg) draagt bij aan de grote verschillen in mate van zelfstandigheid van deze professies. De onbekendheid met de bevoegdheden van de PA’s en de VS’en belemmert hun inzet. Het potentieel van de PA en de VS wordt onderbenut. Ook lijken juridische kaders te beperkt om PA’s en VS’en in te zetten in de medische bereikbaarheidsdienst van verpleeghuizen omdat schouwen niet tot de zelfstandig bevoegdheid van deze professionals behoort. Een andere belemmering bij het inzetten van PA’s en VS’en is de angst van specialisten ouderengeneeskunde om taken en verantwoordelijkheden bij een andere professional neer te leggen, waardoor potentieel van de professionals nog niet volledig bereikt lijkt te zijn. De veelal solofunctie in organisaties belemmert de institutionalisering van PA’s, VS’en en verpleegkundigen-ouderenzorg en daardoor dient eenieder de juiste invulling van de functie in relatie tot andere functies uit te zoeken.

V&VN herkent de conclusies uit het rapport en staat achter de aanbevelingen. Sonja Kersten, directeur V&VN: “We zien al mooie voorbeelden ontstaan van hoe verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten kunnen worden ingezet in ouderenzorg. In de praktijk werken ze al goed samen met specialisten ouderengeneeskunde. Maar we zien nog veel meer kansen. Ook wij vinden het belangrijk om taakherschikking op landelijk niveau te regelen en gaan hierover graag met de andere partijen in gesprek.” V&VN Verpleegkundig Specialisten staat volledig achter deze reactie!

Pascalle Billekens, namens V&VN Verpleegkundig Specialisten: “Ik werk in het verpleeghuis als verpleegkundig specialist. Naast dat ik medische taken vervul, ben ik ook een coach richting verpleegkundigen en verzorgenden. Ik ken zowel het verpleegkundige als de medische discipline en combineer dit. Als de meerwaarde van verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen duidelijker is, versoepelt dit de samenwerking.”

Lees ook de Kamerbrief van minister Schippers en het gehele rapport.