> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Er zijn nieuwe netwerken. Doe mee!

01 juli 2017

Op 15 juni jongstleden vond de 5de netwerkbijeenkomst plaats voor netwerken van verpleegkundig specialisten. Onder leiding van Pascalle Billekens, voorzitter van de Commissie Netwerken & Richtlijnen kwamen vertegenwoordigers van diverse netwerken en het bestuur van V&VN VS bij elkaar om te spreken over netwerkvorming en strategie. Natuurlijk was er ook ruimte om kennis te delen en van elkaars ervaringen te leren.

Een van de concrete resultaten de Commissie Netwerken & Richtlijnen is de workshop of masterclass die enkele netwerken aanbieden op het Jaarcongres in oktober. Daarnaast is er dankzij de Commissie nu een beter beeld van de respons op richtlijnverzoeken.

Hoogtepunt van de middag was de aankondiging dat het aantal netwerken van verpleegkundig specialisten inmiddels is gestegen tot 32! Van acute zorg tot revalidatie en van vakgroepen tot promovendi, verpleegkundig specialisten verenigen zich in allerlei werkvelden en expertisegebieden.

V&VN Verpleegkundig Specialisten vindt het belangrijk dat verpleegkundig specialisten zich aansluiten bij het netwerk in hun veld om ervaringen te delen en samen te werken aan professionalisering en zichtbaarheid van de verpleegkundig specialist in het betreffende werkveld. Er zijn nieuwe netwerken. Doe mee!

Geen lid van een netwerk? Meld je aan!

U kunt de geactualiseerde lijst van netwerken en de contactgegevens bekijken via deze pagina op de website van V&VN Verpleegkundig Specialisten: http://venvnvs.nl/netwerken-2/netwerk-groepen/.

Mist u een netwerk? Zijn de contactgegevens niet juist? Neem dan contact op met Pascalle Billekens via: [email protected].

Meet weten over de Commissie Netwerken & Richtlijnen? Neem dan contact op met Pascalle Billekens via: [email protected]. Vragen over richtlijnverzoeken. Neem dan contact op met Anoek Forkink via: [email protected].

Een impressie van de 5de netwerkbijeenkomst voor netwerken van verpleegkundig specialisten op 15 juni 2017.