> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Waarom willen huisartsen een VS of een PA?

01 maart 2017

In februari 2017 verscheen een artikel in het Britse tijdschrift BMC Family Practice over de vraag waarom huisartsen zouden willen werken met een verpleegkundig specialist of een physician assistant. Het artikel is het resultaat van een onderzoek van Mieke van der Biezen, Emmy Derckx, Michel Wensing en Miranda Laurant en beschrijft een kwalitatieve studie uit 2014. Zeven managers van huisartsenposten en 32 huisartsen met een eigen praktijk werden geïnterviewd. De onderwerpen van gesprek waren besluitvorming in de organisatie, overwegingen om een VS of PA op te leiden/in dienst te nemen en de taken en verantwoordelijkheden van een VS of PA.

De verpleegkundige specialist (VS) en de physician assistant (PA) zijn beiden in toenemende mate aanwezig in de zorg. Beiden hebben een masteropleiding voltooid en hebben de kennis en de bevoegdheid om bepaalde taken van artsen over te nemen. Dat biedt ook kansen voor de huisartsenzorg, waar een toename in zorgvraag door een vergrijzende samenleving en de verschuiving van zorgtaken van de tweede naar eerste lijn, opgevangen moet worden. Dit onderzoek laat zien dat praktijken en huisartsenposten al ervaring opdoen met de inzet van VS en PA, maar er ondersteuning nodig is bij de juiste implementatie van taakherschikking in de eerste lijn.

De studie concludeert dat huisartsenposten met name een VS/PA opleiden voor substitutie van kleine klachten. Dit was geborgd in langetermijnplannen en functiebeschrijvingen. Het was moeilijk om draagvlak in teams te creëren. Huisartsen beogen zowel substitutie en herschikking van taken door het in dienst nemen van een VS/PA. Het betrof met name kleine klachten en/of specifieke patiëntengroepen. Het besluitvormingsproces was hier dynamisch en minder gepland en gestoeld op een functiebeschrijving. Hoewel de rol van de VS/PA mettertijd kan veranderen, is een langetermijnplan aan te raden. Het standaardiseren van rollen en politieke langetermijnplanning alsmede steun van beroepsorganisaties zijn noodzakelijk om beleidsmakers in staat te stellen de rol van de VS/PA (taakherschikking) in de eerstelijnszorg te implementeren.

U kunt het artikel hier downloaden.

Bronnen:

  1. Waarom willen huisartsen een VS of een PA? Ontleend aan IQ Scientific Center for Quality of Healthcare op 25 februari 2017. http://www.iqhealthcare.nl/nl/publicaties/waarom-willen-huisartsen-een-vs-of-een-pa?/
  2. Factors influencing decision of general practitioners and managers to train and employ a nurse practitioner or physician assistant in primary care: a qualitative study. M van der Biezen, E Derckx, M Wensing, M Laurant. BMC Fam Pract. 2017 Feb 7;18(1):16.