> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

#vsverankerd (update)

11 februari 2017

De zelfstandige bevoegdheid van de verpleegkundig specialist (VS) wordt verankerd in de Wet BIG in 2017. Zoveel werd vorig jaar duidelijk uit een brief van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) aan de Tweede Kamer. Op 25 januari jongstleden was er een vergadering van de vaste Kamercommissie voor VWS waar het wetsvoorstel, onder meer met betrekking tot de zelfstandige bevoegdheid van de VS, werd besproken. Hier werden nog enkele kritische vragen gesteld (lees het verslag). De minister komt naar verwachting binnen enkele weken met een antwoord. V&VN Verpleegkundig Specialisten ziet, samen met V&VN, het antwoord van de minister met belangstelling tegemoet. Er is immers een brede onderzoeksbasis voor het functioneren van de verpleegkundig specialist (voorBIGhouden, voorBIGhouden 2), ondanks sommige belemmeringen, bijvoorbeeld op het gebied van (financiële) beleidsafspraken (onder meer te lezen in het rapport Taakherschikking en kostprijzen in de praktijk).

In het kader van het verankeren van de zelfstandige bevoegdheid van de verpleegkundig specialist in de Wet BIG, vroeg V&VN VS aan verpleegkundig specialisten om zichzelf op Twitter te laten zien met de hashtag #vsverankerd. Hiervan is nu een collage gemaakt (zie hieronder), die ook gedeeld wordt op sociale media. Want sociale media zijn bij uitstek geschikt om de boodschap van de verpleegkundig specialist te verspreiden én om de zichtbaarheid van de verpleegkundig specialist te tonen.

En zichtbaarheid op sociale media betekent publiciteit, zo bewees de actie van V&VN met de hashtag #vertrouwopons gisteren. Verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten waren de gehele dag prominent in het nieuws. Hierbij dus een oproep: wees zichtbaar op sociale media. Want zichtbaarheid helpt bij het verspreiden van je boodschap.