> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Steun voor VS door huisarts!

17 juni 2016

Steun voor de verpleegkundig specialist vandaag in dagblad Trouw! Huisarts te Kampen, dhr. Sjoerd Zwart, nam het op, naar aanleiding van de recente discussie over taakherschikking in de tandheelkunde (zie ook dit artikel op de website van de Rijksoverheid van 7 juni jongstleden), voor de verpleegkundig specialist, in dit geval de verpleegkundig specialist in de eerste lijn.

V&VN VS vindt het fantastisch dat er steeds meer huisartsen zijn die de meerwaarde van taakherschikking zien, die ook taken durven afgeven aan masteropgeleide verpleegkundigen, zoals de verpleegkundig specialist, en die zien welke meerwaarde dit heeft voor de kwaliteit van de patiëntenzorg, voor de werkdruk van de huisartsen en ook voor de kosten van de gezondheidszorg, onder meer door de aandacht van de VS voor preventie.

Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich altijd melden bij V&VN VS indien er vragen zijn over de inzet van verpleegkundig specialisten in de eerste lijn. Stuur dan een e-mail aan het bestuurslid met portefeuille eerste lijn (Ina Verhagen) naar [email protected].

2016-06-16 Tandarts en huisarts delegeer de zorg!