> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Kwaliteitsstatuut GGZ opgenomen in Register Zorginstituut

06 april 2016

Het model Kwaliteitsstatuut GGZ is door Zorginstituut Nederland opgenomen in het Register voor kwaliteitsstandaarden.

Patrick Groenewegen (adviseur V&VN) legt uit: “Het Kwaliteitsstatuut GGZ staat voor kwaliteitszorg in de GGZ en beschrijft welke zorgprofessionals samen met de patiënt de regie in de zorg voeren. De verpleegkundig specialist GGZ treedt daarmee toe tot regiebehandelaar in de gehele GGZ. Een schitterende mijlpaal en nieuws om trots op te zijn.”

Er is de afgelopen jaren door alle betrokken partijen veel gesproken over een nieuwe taakverdeling in de GGZ. Op basis van het advies van de Commissie Meurs dat in mei 2015 is uitgebracht, hebben de veldpartijen, inclusief onze beroepsvereniging, dit uitgewerkt in een zogeheten Kwaliteitsstatuut. V&VN VS heeft hierin samen met V&VN en het platform GGZ denktank geparticipeerd.

De belangrijkste punten uit het kwaliteitsstatuut zijn:

  • De verpleegkundig specialist wordt regiebehandelaar in de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. In de Basis GGZ kan de verpleegkundig specialist regiebehandelaar zijn van alle producten: Basis, Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Ook in de gespecialiseerde GGZ kan de verpleegkundig specialist regiebehandelaar zijn. Verpleegkundig specialisten kunnen worden ingezet bij patienten  bij wie de focus van de behandeling ligt op de gevolgen van de ziekte.
  • De verpleegkundig specialist kan regiebehandelaar blijven als een patiënt opgenomen moet worden en de patiënt graag dezelfde behandelaar wil houden. Dit geldt ook voor behandelingen onder een  BOPZ maatregel.
  • De verpleegkundig specialist kan ook als regiebehandelaar worden ingezet van patiënten met laagcomplexe specialistische medische zorg, waarbij gebruik gemaakt wordt van geprotocolleerde behandelvormen.
  • Verpleegkundig specialisten mogen zelfstandig medicatie voorschrijven, maar in de praktijk kwamen zij geregeld belemmeringen tegen om dit te doen. Het statuut biedt handvatten deze belemmeringen weg te nemen.
  • De verpleegkundig specialist mag onder bepaalde voorwaarden als vrijgevestigde aan de slag.

V&VN VS is tevreden met die resultaat en denkt dat het voldoende ruimte biedt aan verpleegkundig specialisten om hun beroep goed uit te kunnen voeren.

Lees hier het volledige bericht op de website van V&VN.

Hier vindt u een versie van het model Kwaliteitsstatuut GGZ. Lees ook de toelichting hierop.

Het aanbiedingsformulier en de implementatiekalender vindt u terug op de website van het Zorginstituut Nederland.