> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

OESO-rapport beschrijft VS in Nederland

26 maart 2016

Deze maand verscheen het rapport “Health Workforce Policies in OECD countries. Right jobs, right skills, right places” van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO, Engels: Organisation for Economic Cooperation and Development [OECD]) waarin wordt gesproken over de diverse kenmerken van de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg in de diverse OESO-landen. De meeste OESO-landen liggen in Europa en Noord-Amerika. Hieronder enkele punten uit het rapport, onder meer over de situatie in Nederland.

In het rapport wordt beschreven dat er nog nooit zoveel artsen en verpleegkundigen in OESO-landen werkzaam waren dan op dit moment. Het rapport beschrijft verder dat er door een toenemende krapte op de arbeidsmarkt gekeken moet worden naar andere dan traditionele invulling in functie en verantwoordelijkheden van diverse beroepen.

In een specifieke paragraaf gaat het rapport in op de ontwikkeling van “advanced practice nursing”. Het rapport geeft aan dat in Nederland het aantal verpleegkundig specialisten (uiteraard bestaat deze titel pas sinds 2009) is gestegen van minder dan 200 in 2005 naar ruim 1.300 in 2012. Er was sprake van een grote stijging van het aantal opleidingsplaatsen aan Hogescholen, van 220 in 2005 tot 350 in 2012.

Gesproken wordt van het beleid van het ministerie van VWS om de opleiding van verpleegkundig specialisten te bevorderen, met name met het oog op een tekort aan hoogopgeleide zorgverleners in de eerste lijn. In vergelijking met de Verenigde Staten en Canada werkt in Nederland een relatief kleiner percentage van de VS’en in de eerste lijn (ongeveer 10% in 2012).

Juist in tijden van schaarste van artsen is het mogelijk voor de advanced practice rol om zich uit te breiden, zo gaat het rapport verder. Uiteindelijk wordt het succes van de verpleegkundig specialist bepaald door de mate waarin zij in staat zijn om een bepaald aandeel van de zorg voor de rekening te nemen, zo concludeert de OESO.

Het rapport spreekt verder waardering uit voor de oprichting van het Capaciteitsorgaan in 1999, waardoor een gestructureerde arbeidsmarktplanning mogelijk werd, waar andere landen kampen met een ad hoc aanpak van overschotten en tekorten van diverse groepen zorgverleners.

Het gehele OESO-rapport behandelt nog veel meer onderwerpen die van doen hebben met de arbeidsmarktpositie van zorgverleners. Het rapport is te bestellen via de website van de OESO, en daar ook gratis in te zien.

Bron: OECD (2016), Health Workforce Policies in OECD-countries, Right Jobs, Right Skills, Right Places, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing, Paris.

Doi: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239517-en