> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Verpleegkundig specialisten krijgen meer bevoegdheden in de GGZ

11 maart 2016

Verpleegkundig specialisten krijgen meer bevoegdheden in de GGZ

15 februari 2016 is een historische dag in de geschiedenis van onze beroepsgroep. Op het ministerie van VWS sloten 11 partijen een conceptakkoord waarin verpleegkundig specialisten meer bevoegdheden krijgen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Momenteel zijn er 800 verpleegkundig specialisten GGZ geregistreerd.

Er is de afgelopen jaren door alle betrokken partijen veel gesproken over een nieuwe taakverdeling. Op basis van het advies van de Commissie Meurs dat in mei 2015 is uitgebracht, hebben de veldpartijen, inclusief onze beroepsvereniging, dit uitgewerkt in een zogeheten Kwaliteitsstatuut. V&VN VS heeft hierin samen met V&VN en het platform GGZ denktank geparticipeerd.

De belangrijkste punten uit het kwaliteitsstatuut zijn:

  • De verpleegkundig specialist wordt regiebehandelaar in de generalistische basis GGz en de gespecialiseerde GGZ. In de Basis GGz kan de verpleegkundig specialist regiebehandelaar zijn van alle producten: Basis, Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Ook in de gespecialiseerde GGz kan de verpleegkundig specialist regiebehandelaar zijn. Verpleegkundig specialisten kunnen worden ingezet bij patienten  bij wie de focus van de behandeling ligt op de gevolgen van de ziekte.
  • De verpleegkundig specialist kan regiebehandelaar blijven als een patiënt opgenomen moet worden en de patiënt graag dezelfde behandelaar wil houden. Dit geldt ook voor behandelingen onder een  BOPZ maatregel.
  • De verpleegkundig specialist kan ook als regiebehandelaar worden ingezet van patiënten met laagcomplexe specialistische medische zorg, waarbij gebruik gemaakt wordt van geprotocolleerde behandelvormen.
  • Verpleegkundig specialisten mogen zelfstandig medicatie voorschrijven, maar in de praktijk kwamen zij geregeld belemmeringen tegen om dit te doen. Het statuut biedt handvatten deze belemmeringen weg te nemen.
  • De verpleegkundig specialist mag onder bepaalde voorwaarden als vrijgevestigde aan de slag.

V&VN VS is tevreden met die resultaat en denkt dat het voldoende ruimte biedt aan verpleegkundig specialisten om hun beroep goed uit te kunnen voeren.

Medio maart wordt het conceptstatuut naar verwachting bekrachtigd door het Zorg Instituut Nederland. Daarna gaan de instellingen aan de slag om te beschrijven hoe zij invulling geven aan het kwaliteitsstatuut. Van 1 juli tot 1 december 2016 vindt de contractering plaats en vanaf 1 januari 2017 zal er worden gewerkt volgens het kwaliteitsstatuut.

Wij zullen als V&VN VS, in samenwerking met V&VN, uitgebreide voorlichting geven over het statuut en de implicaties in de praktijk. Daarnaast komen we met een handreiking voor goede positionering.