> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Netwerken zoeken leden!

05 februari 2016

Op 17 december jongstleden vond de eerste netwerkdag voor netwerken van verpleegkundig specialisten plaats op het bureau van V&VN in Utrecht. Hier waren afgevaardigden van ongeveer 15 netwerken aanwezig, die samen met enkele bestuursleden van gedachten wisselden over de functie van netwerken en de plaats binnen de afdeling verpleegkundig specialisten, V&VN VS.

Op dit moment zijn 24 netwerken van verpleegkundig specialisten bekend bij V&VN VS. Daarnaast zijn er enkele netwerken in oprichting. Recent hebt u bijvoorbeeld een oproep van Bart Huybrechts ten aanzien van de behoefte aan een netwerk VS SEH kunnen lezen (lees hier dit bericht). U kunt het overzicht van de netwerken en de contactpersonen vinden onder netwerken > netwerkgroepen (zie hier).

Het bestuur van V&VN VS stimuleert van harte de vereniging van verpleegkundig specialisten in een netwerk. Hierom is tijdens de beleidsdag van het bestuur, gehouden op 23 januari jongstleden, besloten een commissie netwerken en richtlijnen op te richten, om het contact tussen de netwerken en het bestuur te stroomlijnen. De diverse netwerken zijn hierover geïnformeerd.

Vanzelfsprekend hebben de bestaande netwerken behoefte aan nieuwe leden. Mocht u interesse hebben: kijk in de lijst van beschikbare netwerken. Indien u nog geen lid bent van een bestaand netwerk, u kunt zich bij de contactpersoon van het netwerk aanmelden.

Mocht u interesse hebben in het oprichten van een netwerk, omdat een netwerk in uw werkveld ontbreekt in de lijst, dan kunt u zich ook melden via: [email protected].

Lijst van netwerken Verpleegkundig Specialisten