> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Stimuleringsregeling VS PA huisartsenzorg nog één keer in 2016

31 januari 2016

Belangstellenden kunnen zich tot 1 maart 2016 nog aanmelden voor de stimuleringsregeling VS PA huisartsenzorg van het KOH (Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg). Zie onder het bericht van het KOH hieromtrent.

 


 

Voor het beantwoorden van alle zorgvragen zijn voldoende hulpverleners nodig. Verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) leveren zorg van goede kwaliteit met een hoge patiënttevredenheid. De organisatie van de zorgverlening is doelmatig en kosteneffectief.

Maar er is een tekort aan opleiders en leerwerkplekken voor VS en PA, onder andere door financiële drempels. Daarom heeft de landelijke Stuurgroep Taakherschikking Eerstelijn (met vertegenwoordigers van koepelorganisaties) de succesvolle stimuleringsregeling Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg voor de laatste keer verlengd voor cohort 2016 (start van de opleiding in september 2016).

Binnen de randvoorwaarden van deze regeling kunnen huisartsen en huisartsorganisaties die een VS of PA willen opleiden én structureel inzetten zich aanmelden als leerwerkplek. Dit kan door het indienen van een goed onderbouwde aanvraag voor ondersteuning bij de onafhankelijke beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie beoordeelt of de aanvraag al dan niet kan worden gehonoreerd. Er is een beperkt budget beschikbaar, waarmee zoveel mogelijk leerwerkplekken in Nederland worden gerealiseerd.

De stimuleringsregeling is aanvullend op de subsidieregeling van de hogeschool en betreft een tegemoetkoming voor het opleiden van studenten VS of PA in de huisartsenzorg die de opleiding starten in september 2016 (studiecohort 2016).

 

Aanmelden voor het studiecohort 2016 kan tot 1 maart 2016.

Aanmeldingen dienen digitaal te worden ingestuurd via het aanvraagformulier Regeling Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg.

De randvoorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van het KOH (Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg).

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met mw. E. Derckx, projectleider, Stichting KOH, telefoon 040-2310620; e-mail [email protected].