> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Contributie 2016

09 november 2015

Op 9 oktober jongstleden heeft de afdelingsvergadering van V&VN VS, op voorstel van het bestuur, besloten om de contributie voor 2016 te verhogen. Het contributiebedrag voor 2016 bedraagt €81. Dit bedrag komt bovenop het basislidmaatschap van V&VN, dat in 2016 €72 bedraagt.

Een belangrijke reden voor de contributieverhoging is het besluit van V&VN om individuele leden een korting van 25% voor het lidmaatschap van meerdere afdelingen te geven. Op jaarbasis levert dit een forse inkomensderving op.

Bovendien heeft de afdeling meerdere jaren de contributie niet verhoogd. De professionalisering van de Verpleegkundig Specialist vraagt van de afdeling hierom enkele structurele uitgaven, waaronder uitgaven voor beleidsondersteuning.

In verschillende CAO’s is overigens opgenomen dat kosten voor de beroepsvereniging (deels) in rekening kunnen worden gebracht bij de werkgever (binnen het meerkeuzesysteem voor arbeidsvoorwaarden).

Mocht u vragen hebben over de contributieverhoging, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester, Eelke Lemmens via: [email protected].