> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Verantwoording keuze graad MSc

12 oktober 2015

Op de tweede dag van het jaarcongres van V&VN VS, op vrijdag 9 oktober, nam Jeroen Peters, voorzitter van het landelijk platform hogescholen, het woord voorafgaande aan de presentaties van genomineerden voor de mastertheseprijs. Hij stelde prijs op een verdere toelichting op de toekenning van de graad MSc aan afgestudeerden aan een MANP-opleiding, met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2014.

Kern van de boodschap van dhr. Peters was dat duidelijk moet zijn dat de waarde van het diploma van de verpleegkundig specialisten die vóór en na 1 januari 2014 zijn afgestudeerd, gelijk is. Bovendien is de beroepstitel van verpleegkundig specialisten niet veranderd.

Er is wel door het landelijk platform hogescholen aangedrongen op de wijziging van de graad, toen de minister voor de wet deze mogelijkheid had gecreëerd en duidelijk was dat de opleiding niet verzwaard zou worden door wijziging van de onderwijsgraad, omdat het NLQF niveau 7 hiermee duidelijk is voor andere beroepsbeoefenaren. Bovendien kan het ook discussies met partners, zoals zorgverzekeraars, voorkomen, en is er sprake van internationale herkenbaarheid.

Dhr. Peters verwees naar een recent artikel in medisch contact over de verwarring rondom titulatuur van artsen (medisch contact, 27 augustus 2015). U kunt dit artikel lezen op de website van Medisch Contact.